Transparency International Danmark var Equality Partner med Roskilde Festival 2018.

Vi har udarbejdet en rapport og en evaluering af, hvorvidt vores indsats på festivalen har haft en statistisk målbar effekt. Jesper Olsen, næstformand i organisationen, præsenterede resultaterne i dag på konferencen ‘Nordic Fight against Corruption’ på Københavns Universitet.

Læs hele rapporten her

Af vores analyse har vi fundet frem til, at samtlige af vores hypoteser finder empirisk støtte. Dvs. vores indsats på Roskilde Festival har rykket de adspurgte festivalgæsters holdning og syn på korruption. Det betyder, at gæster, der har været i kontakt med Transparency’s indsats på Roskilde gennem vores events, anså korruption for værende et større problem end de øvrige adspurgte gæster, der ikke havde været i dialog med os.

Læs hele indlægget

VIL DU VÆRE FORBINDELSESOFFICER?

I oktober i år er København vært for The International Anti-Corruption Conference (IACC), hvor op mod 1500 statsledere, NGO’er, forretningsledere og repræsentanter for civilsamfundsorganisationer fra over 100 lande mødes for at forene kræfterne i kampen mod korruption. Vært for konferencen, der afholdes i Bella Center, er Det danske Udenrigsministerium, med assistance fra IACC-sekretariatet og Transparency International Danmark.

Til denne kæmpestore begivenhed skal Transparency International Danmark bruge et antal frivillige forbindelsesofficerer, der kan vise delegerede til rette og være behjælpelige med check-in, samt en del små og store opgaver, der stiller krav til overblik, kommunikation og diplomati. Som forbindelsesofficer bærer du en del af ansvaret for at gæster fra mange samfundslag og mange lande føler sig godt tilpas i vores land og på konferencen.

Læs hele indlægget

Vi i Transparency International Danmark vil gerne sammen med komitéen bag the International Anti-Corruption Conference (IACC) og Det danske Udenrigsministerium henlede jeres opmærksomhed på den internationale anti-korruptionskonference (IACC), der afholdes i Bella Center ved København d. 22. – 24. oktober i år.

Dette års konference vil samle statsledere og repræsentanter for regeringer, NGO’er civilsamfundsorganisationer samt virksomhedsledere under overskriften:  “Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act”.
Konferencens mål i år er at omsætte tilsagn og tilkendegivelser til konkret handling. En af nøglerne er at fokusere på den vigtige rolle, som erhvervslivet spiller og på de kolossale bidrag, som den private sektor står for.

Læs hele indlægget

Transparency International Danmark er oplægsholder på konferencen ‘Nordic Fight against Corruption’ d. 27.-28. september på Københavns Universitet.

Vi gør opmærksom på konferencen, idet det er et spændende program og en relevant og god optakt til International Anti-Corruption Conference (IACC) i oktober.

Bemærk, at konferencen er gratis for studerende.

Læs mere her: 

Læs hele indlægget

København, den 12. september 2018

Transparency opfordrer påny den danske regering til en troværdig håndhævelse af forbuddet mod virksomheders brug af bestikkelse i udlandet. 33 af de 44 verdens største eksportlande – heriblandt Danmark – overholder forpligtelser til at retsforfølge bestikkelse i forbindelse med eksport

Transparency International har undersøgt i hvilket omfang de 44 største eksportlande overholder OECD konventionen, som forbyder bestikkelse at udenlandske embedsmænd. Rapporten dækker perioden 2014-2017. Konventionen pålægger landene at sikre en effektiv retsforfølgelse af virksomheder og personer, som overtræder forbuddet. Udover de 44 OECD-medlemslande omfatter rapporten også de største eksportlande, som ikke er medlemmer, nemlig Kina, Indien, Hong Kong og Singapore. De undersøgte lande står for 83% af verdens eksport.

Læs hele indlægget

Besøg os på Facebook