Hvad kan du gøre

Transparency International Danmark (TI-DK) har siden 1995 aktivt støttet kampen mod korruption i Danmark. Særligt har foreningen arbejdet for at fremme opmærksomheden på bekæmpelse af korruption blandt politikere, nyhedsmedier og i befolkningen generelt.

Bestyrelsens medlemmer deltager særdeles aktivt i pressen og kommenterer løbende relevante sager og offentlige diskussioner.

Eksempler på aktiviteter:

  • Kick Backs – En festival om korruption i samarbejde med Copenhagen Dance Arts i uge 41 2011
  • Undersøgelse af integritet i Danmark i 2011
  • Debatarrangement om partistøtte og gennemsigtighed
  • Kampagne for at forbedre den retlige beskyttelse af de såkaldte whistleblowers
  • Etablering af et selvstændigt Transparency International kontor i Grønland
  • Samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke om udviklingsbistand og risikoen for korruption
  • Fokus på korruption og match-fixing i sport
  • Rådgivning vedrørende anti-korruption til diverse offentlige og private organisationer, nationale såvel som internationale

Har du gode forslag til aktiviteter, eller ønsker du at være med til at lave arrangementer sammen med Transparency International Danmark, så kontakt os på: sekretariatet@transparency.dk

Igangværende aktiviteter, møder og events kan findes her.

Besøg os på Facebook