Tidligere aktiviteter

Nedenfor er en liste over nogle af de aktiviteter bestyrelsen har afholdt. Listen er ikke udtømmende, men viser et overblik over nogle af de større tiltag bestyrelsen har taget.

2017

25. januar
Corruption Perceptions Index 2016 frigives og dagen markeres med åbent hus på vores kontor på Copenhagen Busines School fra 14-17.

27. januar
Morgenbriefing hos DIEH

7. februar kl. 19-21
Skjulte Penge – debatarrangement


2015

chayes_color_large1

Event: Seminar med Sarah Chayes: Korruption og militant ekstremisme

8. december kl. 14:00-16:00.
Gl. Kalkbrænderi Vej 51A, 2100 Ø.

Der er tale om et meget aktuelt emne, da vi ser flere militante ekstremistgrupper, bl.a. ISIS i Syrien, Boko Haram i Nigeria og Al Qaeda i Mali. Alle i lande, som er præget af højt korruptionsniveau.

Udover Sarah’s indlæg er der også et indlæg af Rasmus Alenius Boserup fra DIIS om Det Arabiske Forår og udbredelsen af ISIS.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Læs mere om arrangentet samt tilmelding her.

 

 

Mørkelygten

Foredrag: “Mørkelygten” ved Jesper Tynell

9. december 2015, kl.19-21.
Copenhagen Business School, Solbjerg Pl. 3, (SPs03 Novo Nordisk Aud.)

Med udgangspunkt i sin bog Mørkelygten, vil Jesper Tynell tale om embedsmændenes arbejde og relationen til politikere. Siden bogen udkom i oktober 2014, har Jesper Tynell afholdt rundt regnet 50 foredrag om dens indhold. TI-DK er stolte af nu at kunne huse dette foredrag af den Cavlingspris-vindende journalist.

Anti-korruptionsworkshops for virksomheder

4. november (Herning), 11. november (København) og 18. november (Kolding)

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling afholdt vi i november tre anti-korruptionsworkshops med førende afrikanske anti-korruptionseksperter: Ayotola Jagun, Farzana Mohomed og Patrick Obath.

Læs mere om arrangementerne her.

Foredrag: Bestikkelse af offentligt ansatte ved Niels Rytter og Lars Abild

21. oktober 2015 på CBS

I oktober måned fik vi besøg af Niels Rytter og Lars Abild, der afholdt foredrag om bestikkelse af offentligt ansatte. Hvordan er reglerne, hvor er de klare og hvor er der ”grå zoner”. Der var masser af eksemplaer fra det virkelige liv (selvom der som bekendt ikke er korruption i Danmark! …)
Læs mere her.

 Konference – nye trends i antikorruption

18. september 2015 på CBS

Nye trends i anti-korruption

 

 

 

 

 

 

Find programmet her.

Copenhagen Business School, Transparency International Danmark og Dansk Industri afholdt heldagskonference om virksomhedernes rolle og muligheder i den internationale kamp mod korruption.

Konferencens primære målgruppe var danske virksomheder, der operer internationalt eller ønsker at gøre det.

Eksperter og praktikere i anti-korruption kom med overbliks-givende oplæg om formiddagen, og en række centrale temaer blev gjort til genstand for drøftelse med konferencedeltagerne i mindre workshops om eftermiddagen.

Konferencen blev afsluttet med et panel om mulighederne for fælles initiativer på anti-korruptionsområdet.

 

Exporting Corruption 2015

20. august 2015

Den årlige rapport fra TI-S om implementering og håndhævelse af OECD-konventionen imod bestikkelse af embedsmænd (og politikere). Rapporten klassificerer landene efter håndhævelse (dvs. antal igangværende og afsluttede sager). Sidste år lå Danmark i den dårligste kategori (beskeden eller ingen håndhævelse). Desuden gennemgås de områder, hvor de enkelte lande ikke opfylder konventionens krav til lovgivning.

TI-DK udsender pressemeddelelse herom.

 

 

Globalt årsmøde i Kuala Lumpur for TI’s afdelinger i alle lande

31. august og 1. september 2015

Består dels af regionale møder og gruppemøder for bl.a. OECD-observatører. Desuden holder der generalforsamling (Annual Membership Meeting) med godkendelse af regnskab mm. Fra TI-DK deltager formanden Knut Gotfredsen.

Kun åbent for repræsentanter for TI chapters.

 

 

International Anti-Corruption Conference (IACC) i Kuala Lumpur

2.-4. september 2015

Konferencen er åben for alle – dog mod betaling (350 euro + hotel). Der er en lang række spændende indlæg, både i plenum og i undergrupper.

Som ekstra krydderi på konferencen foregår der netop nu en større korruptionsundersøgelse i Malaysia. Wall Street Journal rapporterede 2. juli 2015, at Malaysias premierminister, Najib Razak, havde modtaget overførsler til en privat bankkonto på $700 mio. (knap 5 mia. kroner!). Pengene skulle muligvis bruges til hans valgkampagne. Undersøgelsen er igangværende.

 

 

Event om korruption og sikkerhed 17. marts 2015

For at markere vores 20-års-jubilæum og i anledning af vores årlige generalforsamling inviterede vi til et engelsksproget event om forbindelsen mellem korruption, ustabilitet og terrorisme.

We can tackle instability and terrorism by fighting corruption!

There is a high correlation between terrorism, instability and corruption. Countries like Afghanistan, Ukraine and Nigeria are clear examples of this. The widespread corruption in the Iraqi arm has given room for IS. Boko Haram’s success in Nigeria can be partly attributed to an army that is riddled with corruption.

Transparency International Denmark marked our 20th anniversary and annual general assembly by inviting you to an afternoon where two experienced speakers lead us in to a very timely discussion about corruption, instability and terrorism. We  invited researcher and director Mark Pyman, who leads TI’s global work on security and defence, who gave us his insights from ten years of experience in relation to terrorism, instability and corruption. We also invited Colonel Flemming Agerskov, the former chief of ISAF’s anti-corruption organisation in Afghanistan, and now head of Denmark’s Southern Command, who talked about his experience of the connection between corruption and security.

 

Lancering af CPI 2014 3. december 2014

I anledning af offentliggørelsen af årets Corruption Perception Index (CPI) afholdt Transparency International Danmark et debatevent med deltagelse af Pernille Boye Koch, lektor ved Roskilde Universitet

Onsdag den 3. december 2014 lancerede vi CPI2014 med en debat om Danmark og korruptionsbegrebet, og kunne meddele den glædelige nyhed at Danmark dette år lå på en udelt førsteplads.

Lncering

På dagen stillede vi spørgsmålet: Er Danmark frit for korruption, eller har vi en så snæver dagligdagsdefinition af korruption, at vi på den måde reproducerer den samme fortælling om det ikke-korrupte land? Overser vi nogle væsentlige ridser i lakken på det danske system?

Pernille Boye Koch holdt oplæg og ledte diskussionen, blandt andet på baggrund af sin og medforfatter Tim Knudsens bog “Ansvaret der Forsvandt”, hvori de to forskere har fremlagt en saglig gennemgang af en række skandalesager i statsapparatet og på den baggrund peget på væsentlige svagheder i den danske model for ansvarsfordeling mellem ministre og embedsmænd.

 

Lancering af CPI 2013 10. december 2013

I anledning af offentliggørelsen af årets Corruption Perception Index (CPI), afholdt Transparency International Danmark et offentligt møde om indekset og den danske organisations arbejde d. 10. december 2013.CPI-20122-300x161

Til mødet blev årets CPI gennemgået og forklaring på hvilke data der ligger til grund for udregningen blev præsenteret. Desuden blev OECD´s anti-bribery convention og dennes implementation i Danmark diskuteret.

 

 

Arrangement om whistleblower-ordningen i Danmark d. 3. december 2013 kl 17-20.30

I anledning af den international menneskerettighedsdag d. 10. december inviterede Djøf til en debat om lovgivningen på whistleblower området.

Transparency International Danmark opfordrer til en ny lovgivning på whistleblower området og bestyrelsesmedlem Marina Buch Kristensen fortalte på mødet hvorfor. Desuden deltog Amnesty International og Pernille Boye Koch, 1. suppleant til folketinget for Radikale Venstre.

Debat om whitleblowers i Landstingssalen på Christiansborg 7. november

Whistleblowere til debat i Landstingssalen

D. 7. november havde Transparency International indkaldt til debatmøde om whistleblower-lovgivningen i  Damark, i samarbejde med Amnesty International og Arbejderen.

Landstingssalen var tæt pakket med tilhørere der var mødt op for at høre whistleblowere Anders Kærgaard og Dorte Jensen fortælle om deres oplevelser med systemet der i høj grad har svigtet dem. Begge har forsøgt at anmelde ulovligheder på deres arbejdsplads, og begge er blevet mødt af alvorlige repressalier i form af politianmeldelse, fyring og isolation på arbejdspladsen. ”Når jeg overholder landets love forventer jeg ikke at blive straffet psykisk eller økonomisk” sagde Anders Kærgaard til de fremmødte politikere der nu har nedsat et udvalg der skal se nærmere på behovet for en ny lovgivning på området.

En række eksperter, heriblandt Transparency International Danmark, var inviteret til at give et bud på hvordan en bedre lovgivning på whistleblower-området kan forhindre situationer som Anders Kærsgaard og Dorte Jensen befinder sig i. Chefjurist fra Amnesty International understregede det problematiske i at det danske sprog ikke indeholder et dækkende ord for en whistleblower. I stedet har vi kun negativt ladede ord som stikker og sladrehank. En whistleblower er netop ikke en sladrehank, men derimod en person der søger at gøre opmærksom på lovovertrædelser der kan skade vores økonomi, system og samfund.

For at gøre brug af sin ytringsfrihed og gøre opmærksom på ulovlige forhold på sin arbejdsplads skal man i dag udvise exceptionelt mod og vilje da man ikke kan forvente beskyttelse fra den nuværende lovgivning. Marina Buch Kristensen fra Transparency International Danmark fremlagde derfor TI Danmarks bud på en bedre lovgivning på området. Dette indbærer 5 principper:

1. En klar og samlet lovgivning på området, med fokus på hvem der kan anmelde samt hvilke konsekvenser en anmeldelse vil få.

2. En bred definition af hvem der kan anmeldes og beskyttes.

3. En oversigt over hvad der kan anmeldes.

4. Whistleblowerens mulighed for at være anonym.

5. Bedre beskyttelse mod repressalier

Læs arbejderens artikel om arrangementet her:

http://www.arbejderen.dk/indland/i-kan-ikke-overh%C3%B8re-whistleblowernes-stemme

Læs Arbejderens artikel om whistleblowers

Se DR2´s udsendelse om whistleblowers der blev sendt d. 21. oktober 2013

29. maj til 1. juni 2013: Besøg af Huguette Labelle, Transparency Internationals formand

I forbindelse med konferencen Undgå korruption afholdt d. 30. maj i samarbejde med DI og CBS, havde TI-DK fornøjelsen af at få besøg af Transparency International’s internationale formand – Huguette Labelle – der deltog som key-note speaker på konferencen.

Foruden deltagelse i konferncen, blev Huguette Labelles dage i Danmark udnyttet til fulde med et travlt program af spændende møder.

Blandt andet holdt Huguette møde med TI-DKs støttemedlemmer og det nordiske Global Compact Netvork, ligesom der blev lavet et større portræt interview med hende, som blev bragt i Berlingske den 10. juni.

Det blev også til et møde med udviklingsminister Christian Friis Bach, hvor der blev diskuteret samarbejde mellem TI og Danida, budgetstøtte og bekæmpelse af korruption i de lande, som Danmark støtter med udviklingsbistand.

Huguette mødtes også med Folketingets Ombudsmand, og fik et indblik i, hvordan denne institution fungerer samt om samarbejde med ombudsmands-institutioner i andre lande.

Hun mødtes også med OSCE Parliamentary Assembly (den organisation, der overvåger valghandlinger i mange lande), og sluttede sin sidste dag af med et møde med Transparency Greenland.

Du kan læse om Huguette Labelle her: Bio for Huguette Labelle.

30. maj 2013: Konference om Undgå korruption

Korruption og bestikkelse er ulovligt. Samtidig er det en realitet danske virksomheder i stigende grad må forholde sig til, når de opererer på de internationale markeder. Det stiller virksomhederne i en situation, hvor international lov og lokal praksis støder sammen.

Transparency International Danmark inviterede sammen med CBS og Dansk Industri til heldagskonference den 30. maj 2013 om den private sektors rolle og muligheder i den internationale kamp mod korruption. Over 100 virksomheder deltog i konferncen, hvor 13 virksomhedscases blev præsenteret og diskuteret.

Konferencen stillede skarpt på tre problemstillinger:

  1. Lovgivning – hvilke regler gælder?
  2. Proces og praksis – hvordan bekæmper vi korruption og bestikkelse i hverdagen?
  3. Fælles fodslag – kan virksomhederne samarbejde med hinanden og andre aktører om anti-korruption?

Læs mere om konferencen her: Hellere sige nej til en kontrakt end vinde den ved urent trav.

5. december 2012: Lancering af årets CPI og fejring af NIS

Transparency Internationals årlige korruptionsindeks, Corruption Perception Index (CPI), offentliggøres onsdag den 5. december 2012.

I CPI for 2011 var Danmark faldet til en delt andenplads sammen med Finland, efter at Danmark i 2010 havde indtaget en delt førsteplads sammen med New Zealand og Singapore.

Transparency International Danmark er derfor spændt på, om Danmark i år vil falde yderligere i indekset, eller om Danmark igen vil indtage førstepladsen.

Transparency International bruger for første gang en ny metode til at opgøre korruptionsindekset, og i den anledning inviterer Transparency International Danmark onsdag den 5. december 2012 til et medlemsarrangement, hvor vi vil forklare om den nye metodik bag CPI.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at gå bag om Danmarks rangering i korruptionsindekset og fortælle om de erfaringer, som vi har gjort os i forbindelse med det studie af Danmarks Nationale IntegritetsSystem (NIS), som vi har arbejdet med i de sidste 2 år.

 

29. oktober 2012: Debatarrangement om offentlighedsloven

Minikonference om offentlighedsloven.

Transparency Internationl Danmark og Dansk Journalistforbund inviterede d. 29. oktober til mini-konferencen om forslag til ny offentlighedslov. Her blev  præsenteret ny forskning på området og samtidig invitere til debat med centrale politikere.

Danmark er bagefter når det kommer til åbenhed i det offentlige. Der har i mange år været behov for en revideret offentlighedslov i Danmark, som er på linje med internationale standarder og som afspejler den teknologiske udvikling. Nu har regeringen fremlagt et bud på en ny offentlighedslov og der er allerede indgået aftale med Venstre og Konservative om den.

TI-DKs Pressemedelelse om Offentlighedsloven fra d. 4 Oktober 2012

23. oktober 2012: Transparency International Danmark Strategi Seminar

Transparency International Danmark gennemførte i 2013 en strategiproces for foreningens arbejde de kommende 5 år.

Denne proces har allerede omfattet udarbejdelsen af et første strategioplæg og afholdelsen af en intern workshop i bestyrelsen. Ligeledes er der af sekretariatet gennemført strukturerede interviews af en række eksterne interessenter, hvor de foreløbige konklusioner allerede foreligger nu.

Transparency International Danmark har afslutningsvist afholdt et åbent strategiseminar.

12. januar 2012: Lancering: Er Danmark korrupt?

Transparency International Danmarks lancerede d. 12. januar en ny rapport om integritet og robusthed overfor korruption i Danmark.

Rapporten blev lanceret på PH Cafeen med deltagelse af bl.a.

  • Udviklingsminster Christian Friis Bach
  • Folketingets formand Mogens Lykketoft
  • Professor ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted
  • Retsordfører for de konservative Tom Behnke
  • Retsordfører for Venstre Karsten Lauritzen
  • Fhv. folketingsmedlen for Enhedslisten Line Barfod
  • Debatten blev styret af journalist ved Jyllands Posten Lars Nørgaard Federsen

Læs også:

Uge 41 2011 KICK BACKS – en festival om korruption

I uge 41 2011 lancerer Copenhagen Dance Arts og Transparency International Danmark et brag af en festival om korruption gennem danseforestillinger og debatarrangementer. Festivalen er for dig, som er samfundsfagligt eller kunstnerisk interesseret.

7. september 2011 Ved du hvem der støtter dit valg

D. 7. september kl. 19 inviterer Transparency International Danmark til paneldebat om partistøtte og gennemsigtighed på PH Cafeen ved Halmtorvet.

Arrangementet ønsker at belyse fordele og ulemper ved de nuværende regler omkring partistøtte, og hvorvidt der er behov for øget gennemsigtighed på området – For ved du i grunden hvem der financierer din kandidat?

 

 

23. oktober 2009 Conference on Extractive Industries

Transparency International Danmark er medarrangør af en stor international konference om udvindingsindustriens potentiale for bæredygtig udvikling den 23. oktober 2009 i København.

 

 

11. maj 2009 Debatarrangement om menneskehandel og korruption

Transparency International og Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til et spændende debatarrangement om menneskehandel og korruption.

23. april 2009 Bedrageri i virksomheder

TI Danmark afholder et spændende seminar med den engelske revisor Nigel Iyer som er specialiseret i bedrageri og korruption i virksomheder. Seminaret vil komme ind på risici for virksomhedsbedrageri, signaler om muligt bedrageri (red flags), business casen for at arbejde systematisk med bedrageri, og spørgsmålet om virksomheds- og organisationskultur.

4. februar 2009 Korruption i sport – debatarrangement

Transparency International Danmark og Play The Game inviterer til debatarrangement om korruption i sportens verden med Declan Hill, international anerkendt undersøgende journalist der i flere år har undersøgt aftalt spil i professionel fodbold.

 

 

9. oktober 2008 Lobbyisme og demokrati – debatarrangement

TI Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke afholdt paneldebat om lobbyismens rolle i forhold til demokrati.Yderligere information om arrangementet kan ses som nyhed her på siden.

21. maj 2008 Korruption i Grønland – debatarrangement

TI Danmark og Ilisimatusarfik/Grønlands universitet afholdt foredrag og diskussion i Nuuk.

23. april 2008 Korruption i Grønland? – debatarrangement

TI Danmark og Det Grønlandske Hus i København inviterede til offentligt møde med det formål at afdække og diskutere hvor omfattende korruption er i Grønland.

31. marts 2008 Korruption i dansk udenrigspolitik – et ofte brugt middel i 1700-tallet

Arkivar Lars Bangert Struwe fra Rigsarkivet var i forbindelse med TI Danmark’s generalforsamling 2008 inviteret til at holde et oplæg om brugen af korruption i dansk udenrigspolitik i 1700-tallet. Her blev emner som brugen af gaver i udenrigspolitiske sammenhænge, embedsmandsrollen samt det svage danske demokrati blandt andet behandlet.

21. november 2007 Korruption og fattigdom

Korruption rammer de fattige hårdt. Bestikkelse tilsidesætter demokratiet og efterlader specielt den fattigste del af befolkningen uden indflydelse. Hvordan opleves dette i hverdagen og hvilke muligheder har vi for at komme problemet til livs?

29. august 2007 Medlemsmøde om korruption i Danmark i historisk perspektiv

PhD-stipendiat Mette Frisk Jensen, Aalborg Universitet holdt oplæg om “korruption og embedsetik blandt danske embedsmænd i 1800-tallet”. Den danske korruptionshistorie har hidtil været et relativt uudforsket emne til trods for, at der findes adskillige spredte eksempler på, at korruption ikke var et ukendt fænomen i den danske forvaltning tidligere. En ny undersøgelse har vist, at særligt begyndelsen af 1800-tallet var præget af en lang række tilfælde af korruption blandt embedsmændene, men også et markant fald i antallet af sager i perioden fra 1830 til 1850.

 

 

8. december 2005 Konference om korruption i samarbejde med WELL

Den første danske konference om korruption, og med det formål at samle alle danske kræfter og viden mod korruption. Oplæg og fire workshops med forskellige undertemaer.

30. august 2005 Møde med Ulandsfagligt selskab om udviklingsbistand og korruption

Om bistandsorganisationerns anti-korruptionspolitikker og private initiativer indenfor bekæmpelse af korruption i udviklingsbistand. Oplæg og diskussion.

9. marts 2005 Fyraftensmøde om bekæmpelse af korruption

Generel diskussion om emnet korruption og hvordan den bekæmpes. Oplæg og diskussion.

Har du gode forslag til aktiviteter, eller ønsker du at være med til at lave arrangementer sammen med Transparency International Danmark, så kontakt os på: sekretariatet@transparency.dk

Igangværende aktiviteter, møder og events kan findes her:

Besøg os på Facebook