Anti-korruptionsportal

Velkommen

Denne portal giver information til danske virksomheder om hvad korruption er for noget og – ikke mindst – vejledning i hvordan man kan gøre noget ved problemet.
Portalen er udviklet med økonomisk støtte fra Danida’s Oplysningsbevilling.

Portalen er opbygget med definitioner på korruption og præsenterer det lovgivningsmæssige grundlag – både i Danmark og i udlandet, som også har betydning for danske virksomheder. Derudover er der en særlig sektion om korruption i udviklingslandene. Endelig gives vejledning i, hvordan man som virksomhed kan udarbejde en anti-korruptionspolitik. Blandt elementerne er risikovurdering, interne procedurer, træning af medarbejdere, kommunikation og rapportering.
Der vil være adgang til forskellige cases og konkrete eksempler på en relevant anti-korruptionpolitik.

Hvorfor bekæmpe korruption som virksomhed?
Mange former for korruption (se afsnit om definition) er ulovlig og skal derfor undgås, men ud over det juridiske aspekt, er der en lang række gode grunde til, hvorfor en virksomhed bør bekæmpe korruption. Det mest oplagte er, at korruption medfører ekstra omkostninger og skaber unfair konkurrence. Derudover giver korruption et dårligt omdømme, som kan få kunder eller andre virksomheder til at fravælge én som leverandør; det kan hindre adgang til investorer og kan medføre udelukkelse af offentlige udbud.
Internt i virksomheden underminerer korruption innovation og samarbejde; det skaber usikre relationer og kan ødelægge karrierer.

Ti hurtige tips om anti-korruption

  1. Klart signal fra øverste ledelse, så ingen er i tvivl om at anti-korruption og høj integritet er en bærende værdi for virksomheden – uden undtagelse.
  2. Risikovurdering af hele virksomheden, markeder og samarbejdspartnere.
  3. Solid anti-korruptionspolitik, med klare definitioner og vejledning til medarbejderne.
  4. Kommunikation og dialog med medarbejderne om udfordringer og dilemmaer.
  5. Træning af medarbejdere i anti-korruption og integritet.
  6. Anti-korruption indskrevet som opsigelsesbegrundelse i kontrakter med medarbejdere, leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartnere.
  7. Transparente beslutningsprocesser.
  8. Magtfordeling så der er kontrol og mulighed for at reagere på uklarheder.
  9. Whistleblower-ordning eller adgang til fortrolig dialog om bekymringer.
  10. Regelmæssig rapportering af arbejdet og udfordringer med anti-korruption.