Strategi 2013-2017

TI Danmarks strategi for 2013-2017 markerer en vigtig milepæl for organisationen. Med strategien er vi kommet et skridt nærmere på at realisere ambitionen om at blive den centrale spiller i kampen for integritet og mod korruption i Danmark.

TI Danmarks vision er som nationalt Transparency International Chapter at arbejde for at styrke et ikke-korrupt Danmark kendetegnet ved en høj grad af integritet og gennemsigtighed.

TI Danmarks mission er at være landets førende videns- og netværkscenter inden for korruption. Vi vil arbejde for at skabe slagkraftige alliancer med ligesindede organisationer i ind- og udland og med førende eksperter inden for anti-korruptionsområdet – både i teori og i praksis. TI Danmark vil derfor opbygge landets største anti-korruptionsnetværk bestående af førende eksperter, der hele tiden sørger for at samle den sidste nye viden om korruption og anti-korruption samt at gøre denne viden tilgængelig for beslutningstagere, interessenter og befolkningen.

Vi vil fremover realisere vore ambitioner ved hjælp af fem strategiske og fire organisatoriske hovedmålsætninger.  Målsætningerne er ambitiøse, men nødvendige.

De strategiske mål beskriver de forandringer, som vi ønsker at medvirke til.

De organisatoriske mål beskriver, hvordan TI Danmark skal udvikle sig som organisation for at opnå de strategiske mål.

Strategiske målsætninger

1. TI Danmark arbejder for, at der oprettes en rådgivningsinstitution – for både offentligt og privatansatte – hvor man kan henvende sig for at få råd og vejledning som whistleblower.

2. TI Danmark arbejder for at højne danske virksomheders indsigt i og forståelse for de korruptionsrisici, de skal være opmærksomme på – især på de internationale markeder.

3. TI Danmark vil advokere for, at der udarbejdes præcise regler omkring privat partistøtte, som sikrer gennemsigtighed i forhold til finansiering af politiske partier, valgkampe og kandidater.

4. TI Danmark vil medvirke til, at der iværksættes et integritetsstudie af de kommunale og regionale niveauer i Danmark på et fælles metodologisk grundlag.

5. TI Danmark vil styrke praksis vedrørende aktindsigt i forbindelse med modernisering af offentlighedsloven og dertil relateret lovgivning.

TI Danmark vil i øvrigt arbejde for:

  • Etablering af en offentlig domsdatabase
  • Registrering af folketingsmedlemmers hverv og økonomiske interesser
  • Afklaring og åbenhed om modtagelse af gaver
  • Øget inddragelse af civilsamfundsorganisationer

Organisatoriske målsætninger

1. TI Danmark vil etablere et fast sekretariat med to-tre fastansatte og et antal projektmedarbejdere.

2. TI Danmark vil arbejde for at øge tilslutningen til organisationen – både hvad angår almindelige medlemmer (antalsmålsætning 250) og hvad angår virksomhedsstøttemedlemmer (antalsmålsætning 50).

3. TI Danmark vil tilknytte en bredere gruppe af frivillige i takt med, at de fem strategiske prioriteter iværksættes.

4. TI Danmark vil etablere mindst tre aktive netværk af førende eksperter tilpasset de fem strategiske målsætninger.

Besøg os på Facebook