Whistleblowing

Whistleblowing er en mærkesag for Transparency International – både nationalt og internationalt. TI-Danmark udgav som følge af vores Nationale Integritets System Studie i 2012 et policy papir om Whistleblowing og behovet for at Danmarks lovgivning på området samles og forbedrer forholdende for whistleblowere.

Siden har vi set en indførelse af obligatorisk krav om whistleblowerordninger i finanssektoren, et vigtigt og klart fremskridt.

Ved SR regerings tiltrædelse i 2011 formulerede man i regeringsgrundlaget en klar ambition om, at forholdende for offentligt ansattes ytringsfrihed skulle forbedres, hvilket der var opbakning om på tværs af Folketingets partier. Man valgte dog at skyde beslutningen om en egentlig ny lovgivning til hjørne ved at nedsætte et ekspertudvalg, som skulle analysere behovet.

Vi håber selvfølgelig at udvalgsarbejdet vil føre til konkrete forbedringer for de mange offentligt (og privat) ansatte, som i dag vælger ikke at agere som whistleblowere af frygt for repressalier. Vi er overbeviste om, at der i Danmark er stort behov for en forbedret lovgivning på området, og for et tilbud om rådgivning for potentielle og reelle whistleblowere. Både danske og internationale undersøgelser og rapporter har siden 2006 adskillige gange bekræftet, at behovet er til stede.

 

Altiviteter:

Indlæg til Regeringsudvalget om Whistleblowing, afsendt september 2014:

I september 2014 afsendte vi et brev og en række anbefalinger til Regeringsudvalget om whistleblowing. De 6 overordnede anbefaligner fra os var:

1)    En særskilt, samlet lovgivning om hvem der kan anmelde om hvad, undersøgelsesprocedurer og konsekvenser for både anmelder og den anmeldte, og som bl.a. omfatter:

2)     En definition af hvad kan og bør anmeldes, som opfordrer til at anmelde også mistænkt ulovlige forhold, ikke kun de klart ulovlige.

3)     En bred definition af hvem der kan anmelde, der omfatter såvel ansatte som individer uden for det traditionelle arbejdertager/arbejdsgiverforhold.

4)     Bedre beskyttelse mod repressalier for whistleblowere, herunder mulighed for fuld anonymitet

5)     Tilstedeværelse af en kendt, sikker og let tilgængelig mulighed for rådgivning af whistleblowere

6)     At opfølgende handling i forhold til whistleblowing bør omfatte og foregå igennem de berørte instanser inden for udøvende, dømmende og lovgivende magter, da relevant handling kan kræve indsats inden for flere af disse niveauer.

Læs hele brevet her.

 

Høring i Folketingets Retsudvalg om whistleblowere, november 2014

Natascha FT-TV høring 20141119

TI-DK deltog med næstformand Natascha Felix d. 19 november 2014 i en høring i Folketingets retsudvalg om whistleblowere. Sammen med Anders Kjærgaard, whistleblower fra Forsvaret og stifter af organisationen Veron, Helle Hjort Bentz fra FTF og Lars Qvistgaard fra DJØF, var TI-Danmark inviteret til at belyse spørgsmålet: “Retstilstanden for Whistleblowere – er der behov for yderligere tiltag? ”

Her kan du se hele høringen på Folketingets TV. Natascha’s indlæg starter ca. 32 minutter inde, altså 13.32.

Du kan finde næstformandens oplæg på skrift her.

 

Debat om whistleblowere i Landstingssalen, november 2013

Den 7. november 2013 havde Transparency International indkaldt til debatmøde om whistleblower-lovgivningen i  Damark i samarbejde med Amnesty International og Arbejderen og med deltagelse af whistleblowerne Anders Kærgaard og Dorte Jensen. Begge har forsøgt at anmelde ulovligheder på deres arbejdsplads, og begge er blevet mødt af alvorlige repressalier i form af politianmeldelse, fyring og isolation på arbejdspladsen.

For at gøre brug af sin ytringsfrihed og gøre opmærksom på ulovlige forhold på sin arbejdsplads skal man i dag udvise exceptionelt mod og vilje da man ikke kan forvente beskyttelse fra den nuværende lovgivning. Marina Buch Kristensen fra Transparency International Danmark fremlagde derfor TI Danmarks bud på en bedre lovgivning på området.

Læs Arbejderens artikel om arrangementet her.

Besøg os på Facebook