EVENT: Er du interesseret i hvordan 30 af landets største virksomheder klarer sig indenfor anti-korruption og gennemsigtighed? Er et eksklusivt netværk med mulighed for faglig input fra ledende eksperter og erfaringsdeling lige det du leder efter? Så kom til lancering og kick-off på det danske Business Integrity Forum hos Transparency International Danmark, d. 14. juni 2016 kl. 13-17. TRAC

Få TRAC rapportens resultater
I 2014 udgav Transparency International Danmark den første danske TRAC (Transparency in Corporate Reporting) rapport, som analyserede de 20 største børsnoterede selskabers rapportering på anti-korruption og gennemsigtighed med hensyn til complianceprogrammer, selskabsstruktur (datterselskaber og ejerforhold) samt land-for-land rapportering. Den 14. juni udkommer 2016-rapporten og du er inviteret til lancering hvor resultater og analyser vil blive fremlagt. Vi har også inviteret Anne Scheltema Beduin fra vores søsterorganisation i Holland til at fortælle om deres resultater. I år har vi analyseret, ikke alene de 20 største børsnoterede danske virksomheder, men også de 10 største ikke-børsnoterede. Dvs. 30 i alt.

Hjælp os med at designe det bedste rådgivnings- og netværksforum for Jer
Lejligheden benytter vi til at lancere et nyt og spændende initiativ for virksomheder, der allerede drives med stor succes flere andre steder i verden – Business Integrity Forum. Det er et eksklusivt forum for danske virksomheder, som ønsker at være i spidsen indenfor integritet, gennemsigtighed og anti-korruption. Her tilbydes medlemmer jævnlige møder med internationale eksperter og frontløbere, eller med jurister og specialister, der kan rådgive i forhold til ny og aktuel lovgivning. Initiativet er en stor succes i Storbritannien og vi har derfor inviteret direktøren for initiativet, Peter Van Veen til at komme og fortælle om deres arbejde. Læs mere her.

Vi vil gerne invitere deltagerne til at bidrage med idéer og tanker om brændende emner og spændende mennesker der kan inviteres til de første arrangementer, når vi lancerer initiativet sidst i programmet. Vi tror på, at et dansk virksomhedsnetværk, kan skabe en nødvendig støtte til jeres udfordringer og initiativer på korruptionsområdet. Hjælp os med, at tilrettelægge det efter jeres behov og ønsker.

Læs hele indlægget

14-01-2016 Vi har med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling udarbejdet en anti-korruptionsvejledning på vores hjemmeside.

I denne vejledning kan du hente information og gode råd til udarbejdning af en anti-korruptionspolitik for din virksomhed.

Vejledningen kan tilgås her.

Læs hele indlægget

Transparency International Danmark inviterer til oplæg og debat med journalist Jesper Tynell den 9. december 2015 kl. 19-21.
Vigtigt: Arrangementet er rykket fra d. 25. november til d. 9. december!

Med udgangspunkt i sin bog Mørkelygten, vil Jesper Tynell tale om embedsmændenes arbejde og relationen til politikere. Siden bogen udkom i oktober 2014, har Jesper Tynell afholdt rundt regnet 50 foredrag om dens indhold. TI-DK er stolte af nu at kunne huse dette foredrag af den Cavlingspris-vindende journalist.MørkelygtenGennem flere år har Jesper Tynell fulgt og talt med både fuldmægtige og ledere i forskellige styrelser og ministerier, hvilket har givet ham en sjælden adgang til deres tanker og viden om sager og arbejdsopgaver. På den baggrund dokumenterer han i bogen, hvordan embedsmænd løbende skærer tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt sælger regeringens politik.

Bogen giver et helt unikt billede af centraladministrationens metoder, kultur og arbejdsgange. For TI-DK belyser bogen behovet for yderligere danske tiltag til at bevarer integriteten i disse centrale organer og vi glæder os derfor også i høj grad til at høre Jesper tale om de sidste afsnit i sin bog, hvor han opridser sine tanker om alternative muligheder.

 

Læs hele indlægget

09-05-2017 I den sidste tid har en sag, hvor en dansk konsulentvirksomhed er blevet sort-listet af Verdensbanken fået en del opmærksomhed.

I den sidste tid har en sag, hvor en dansk konsulentvirksomhed er blevet sort-listet af Verdensbanken, fået en del opmærksomhed.

Det er en sag, der rejser en række principielle – og komplicerede – problemstillinger. Nogle af dem har Transparency International Danmark (TI-DK) en mening om; andre kan vi ikke vurdere på en kvalificeret måde.

Læs hele indlægget

Studentermedhjælp til Transparency International Danmark

Læs hele indlægget

Kunne du tænke dig at arbejde for en NGO som kæmper mod korruption? Så har Transparency International Danmark et vigtigt deltidsjob til dig!

Om dig
Vi søger en studerende på en videregående uddannelse til at udføre en række opgaver vedr. administration og kommunikation. Arbejdspladsen ligger på CBS, Porcelænshaven på Frederiksberg.
Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed, ordenssans og gode evner til at formulere sig skriftligt. Du bør være fortrolig med Office-programmer, primært Word og Excel. Du skal desuden arbejde med vores udadvendte platform til hjemmeside og mailudsendelser (WordPress og MailChimp).

Det er vigtigt, at du har kommunikative evner, lyst til at samarbejde med mange forskellige mennesker og er god til at strukturere dit arbejde. Du kan løbende sparre om opgaverne med Bestyrelsen, men der er et stort behov for at du har mod på at arbejde selvstændigt. Det er et job med masser af ansvar og frihed, men det kræver derfor også at du er typen, der selv kan træffe beslutninger og ikke skal have instrukser for at kunne arbejde struktureret. Gode engelsk-kundskaber er nødvendige, da en stor del af vores aktiviteter sker i samarbejde med hovedkontoret i Berlin og afdelinger i andre lande.

Om os
Transparency International Danmark (TI-DK) er den danske afdeling af Transparency International, og vores eksistensberettigelse er kampen mod korruption og for transparens og integritet. Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer.

Selvom Danmark ligger fint placeret i internationale vurderinger af korruption, er der klart plads til forbedringer. Vi arbejder således på at forbedre reglerne om aktindsigt, privat partistøtte, whistleblower-ordninger og for at øge opmærksomheden omkring private virksomheders udfordringer med korruption i udlandet m.v.
Yderligere oplysninger?
Vil du høre mere om jobbet, så er du velkommen til at kontakte sekretariatsmedarbejder Asbjørn Jacobsen, Mobil: 20317266; email: as@transparency.dk). Check også hjemmesiden: www.transparency.dk

For at være studentermedhjælp i TI-DK skal du være i gang med en videregående uddannelse. Stillingen er tidsbegrænset i seks måneder med mulighed for forlængelse. Aktuelt er den normeret til 10-15 timer i gennemsnit pr. uge. Start ca. 1. juni 2017.

Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til dit studie og dine eksaminer.

Din ansøgning:
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning senest søndag den 21. maj 2017 kl. 16:00 til job@transparency.dk med emne: Studentermedhjælp.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Læs hele indlægget

Hermed indkaldes i overensstemmelse med vedtægternes §4 til ordinær generalforsamling:

16. marts 2017 kl. 17:15-18:00

Inden generalforsamlingen vil der være et foredrag om anti-korruption, udfordringer, erfaringer og løsninger hos Atea A/S v. adm. direktør Morten Felding kl. 16.00-17:00.

Det foregår tæt ved foreningens kontor på:

Copenhagen Business School (CBS)
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg
Lokale: PH 407

Læs hele indlægget

15-02-2017 Transparency International Danmark siger i dag, at finansielle myndigheder bør offentliggøre langt flere data om hvorvidt bankerne gør det, de er forpligtede til i henhold til lov, for at forhindre hvidvask i Danmark.

Sker det, vil borgere og virksomheder kunne føle sig sikre på at korrupte individer og organisationer, kriminelle eller terrorister ikke misbruger de globale finansielle systemer.

En ny rapport fra Transparency International viser, at i lande, der er hjemsted for verdens største banker, bliver kun meget få data om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask offentliggjort; og sker det endelig, er de forældede.

Læs hele indlægget