EVENT: Er du interesseret i hvordan 30 af landets største virksomheder klarer sig indenfor anti-korruption og gennemsigtighed? Er et eksklusivt netværk med mulighed for faglig input fra ledende eksperter og erfaringsdeling lige det du leder efter? Så kom til lancering og kick-off på det danske Business Integrity Forum hos Transparency International Danmark, d. 14. juni 2016 kl. 13-17. TRAC

Få TRAC rapportens resultater
I 2014 udgav Transparency International Danmark den første danske TRAC (Transparency in Corporate Reporting) rapport, som analyserede de 20 største børsnoterede selskabers rapportering på anti-korruption og gennemsigtighed med hensyn til complianceprogrammer, selskabsstruktur (datterselskaber og ejerforhold) samt land-for-land rapportering. Den 14. juni udkommer 2016-rapporten og du er inviteret til lancering hvor resultater og analyser vil blive fremlagt. Vi har også inviteret Anne Scheltema Beduin fra vores søsterorganisation i Holland til at fortælle om deres resultater. I år har vi analyseret, ikke alene de 20 største børsnoterede danske virksomheder, men også de 10 største ikke-børsnoterede. Dvs. 30 i alt.

Hjælp os med at designe det bedste rådgivnings- og netværksforum for Jer
Lejligheden benytter vi til at lancere et nyt og spændende initiativ for virksomheder, der allerede drives med stor succes flere andre steder i verden – Business Integrity Forum. Det er et eksklusivt forum for danske virksomheder, som ønsker at være i spidsen indenfor integritet, gennemsigtighed og anti-korruption. Her tilbydes medlemmer jævnlige møder med internationale eksperter og frontløbere, eller med jurister og specialister, der kan rådgive i forhold til ny og aktuel lovgivning. Initiativet er en stor succes i Storbritannien og vi har derfor inviteret direktøren for initiativet, Peter Van Veen til at komme og fortælle om deres arbejde. Læs mere her.

Vi vil gerne invitere deltagerne til at bidrage med idéer og tanker om brændende emner og spændende mennesker der kan inviteres til de første arrangementer, når vi lancerer initiativet sidst i programmet. Vi tror på, at et dansk virksomhedsnetværk, kan skabe en nødvendig støtte til jeres udfordringer og initiativer på korruptionsområdet. Hjælp os med, at tilrettelægge det efter jeres behov og ønsker.

Læs hele indlægget

14-01-2016 Vi har med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling udarbejdet en anti-korruptionsvejledning på vores hjemmeside.

I denne vejledning kan du hente information og gode råd til udarbejdning af en anti-korruptionspolitik for din virksomhed.

Vejledningen kan tilgås her.

Læs hele indlægget

Transparency International Danmark inviterer til oplæg og debat med journalist Jesper Tynell den 9. december 2015 kl. 19-21.
Vigtigt: Arrangementet er rykket fra d. 25. november til d. 9. december!

Med udgangspunkt i sin bog Mørkelygten, vil Jesper Tynell tale om embedsmændenes arbejde og relationen til politikere. Siden bogen udkom i oktober 2014, har Jesper Tynell afholdt rundt regnet 50 foredrag om dens indhold. TI-DK er stolte af nu at kunne huse dette foredrag af den Cavlingspris-vindende journalist.MørkelygtenGennem flere år har Jesper Tynell fulgt og talt med både fuldmægtige og ledere i forskellige styrelser og ministerier, hvilket har givet ham en sjælden adgang til deres tanker og viden om sager og arbejdsopgaver. På den baggrund dokumenterer han i bogen, hvordan embedsmænd løbende skærer tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt sælger regeringens politik.

Bogen giver et helt unikt billede af centraladministrationens metoder, kultur og arbejdsgange. For TI-DK belyser bogen behovet for yderligere danske tiltag til at bevarer integriteten i disse centrale organer og vi glæder os derfor også i høj grad til at høre Jesper tale om de sidste afsnit i sin bog, hvor han opridser sine tanker om alternative muligheder.

 

Læs hele indlægget

Hermed indkaldes i overensstemmelse med vedtægternes §4 til ordinær generalforsamling:

16. marts 2017 kl. 17:15-18:00

Inden generalforsamlingen vil der være et foredrag om anti-korruption, udfordringer, erfaringer og løsninger hos Atea A/S v. adm. direktør Morten Felding kl. 16.00-17:00.

Det foregår tæt ved foreningens kontor på:

Copenhagen Business School (CBS)
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg
Lokale: PH 407

Læs hele indlægget

15-02-2017 Transparency International Danmark siger i dag, at finansielle myndigheder bør offentliggøre langt flere data om hvorvidt bankerne gør det, de er forpligtede til i henhold til lov, for at forhindre hvidvask i Danmark.

Sker det, vil borgere og virksomheder kunne føle sig sikre på at korrupte individer og organisationer, kriminelle eller terrorister ikke misbruger de globale finansielle systemer.

En ny rapport fra Transparency International viser, at i lande, der er hjemsted for verdens største banker, bliver kun meget få data om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask offentliggjort; og sker det endelig, er de forældede.

Læs hele indlægget

13-02-2017 Hvordan udarbejder man en god og troværdig adfærdskodeks?

Det har det tyske tidsskriftsmagasin Compliance Manager et bud på. Magasinet testede i 2016 30 tyske virksomheders Code of Conduct (DAX 30 virksomheder). Formålet var at give inspiration til at skrive en god og troværdig Code of Conduct, som vil kunne blive forstået og accepteret i organisationen.

Er man som virksomhed ved at skulle skrive sin første Code of Conduct eller påtænker at opdatere den eksisterende, er det måske værd at læse hvad der ifølge Magasinet gør en Code of Conduct god eller dårlig – se råd og anbefalinger her.

Hele den tyske testrapport og resultatet af testen finder du her.

Læs hele indlægget

09-02-2017 Nyt on-line kursus om transparens og anti-korruption

TI Chile har udviklet et online-kursus i 32 moduler. Projektet er støttet af The Ford Foundation. Sproget er spansk, men  der er engelske undertekster. Den anslåede tid til hele kurset er 6,5 timer. For hvert af de 32 moduler er der en test. Systemet laver et certifikat, når kurset er gennemgået. Det er gratis at tage kurset. Der er også versioner på arabisk og kinesisk. Kurset får også til iPhone og Android.

Modulerne dækker meget bredt og omfatter mange spændende emner, f.eks. “Samfund baseret  på tillid”, “Internationale traktater om korruption”, “Finansiering af politiske partier”, “Korruption i lokalpolitik” og “Transparency International”. Derudover er der moduler, som er rettet som særlige forhold i Sydamerikanske lande.

Tag kurset her.

Læs hele indlægget

08-02-2017 Der foreligger nu undervisningsmateriale om korruption til gymnasier.

Materialet er lavet i samarbejde mellem Globale Gymnasier, Batavia Media og TI Danmark. Det er finansieret af Undervisningsministeriet og Danida. Materialet indeholder bl.a. videoklip og rollespil med dilemmaer, som er optaget i Ghana. TI Ghana har medvirket i arbejdet.

Alt materialet er tilgængeligt on-line på en portal, som du finder her: http://korruption.globalegymnasier.dk

Udrulningen sker i 2017 i de forskellige gymnasielinier, HHX, STX m.m., primært indenfor Samfundsfag og International økonomi.

Læs hele indlægget