Seneste rapporter

Transparency International udgiver jævnligt studier og rapporter om korruption. Nedenfor er listet de mest populære.

2013

7/11/2013 Transparency International Danmark: Vi halter bagefter på whistleblower-området

Transparency International har udgivet en vigtig rapport om Whisletblower-beskyttelse i Europa. Den konkluderer at vi i Danmark ikke har en tilstrækkelig lovgivning til beskyttelse af whistleblowere. En utilstrækkelig lovgivning på området skader ikke bare whistleblowere der kan blive fyret og udsat for chikane, men også økonomien og borgerne. Uden tilstrækkelig beskyttelse til whistleblowere er der mindre sandsynlighed for at ulovlige forhold og korruption bliver offentliggjort og forhindret.

Rapporten sætter en tyk streg under behovet for en whistleblower-ordning i Danmark. ”Vi lever desværre hverken op til internationale eller europæiske standarder på dette område” understreger Marina Buch Kristensen, ordfører på whistleblower-området i Transparency International (TI) Danmark.

I dag skal man som whistleblower forholde sig til et hav af love og regler: Straffeloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, forvaltningsretlige grundsætninger, persondataloven, kollektive aftaler, funktionærloven, regler om ytringsfrihed, tavshedspligt og loyalitet mm. Der er derfor ikke et fast sæt standarder man som whistleblower kan bruge, og selv jurister med forstand på området kan ikke sige noget entydigt om forholdet mellem ytringsfrihed, loyalitetsforpligtigelse og tavshedspligt.

Der er heller ingen institutionelle regler eller retningslinjer hos offentlige myndigheder som man kan forholde sig til, eller en rådgivningsinstitution der kan behandle indkomne klager.

”Rent lovgivningsmæssigt halter vi både langt bagefter de lande som vi normalt sammenligner os med f.eks. Norge, Sverige og Storbritannien” konstaterer Marina og fortsætter ”Også de lande vi normalt ikke sammenligner os med på integritetsområdet f.eks. Rumænien, Ungarn og Slovenien halter vi efter. Vi kan ikke blive ved med at have anti-korruptionsførertrøjen på, hvis vi ikke kan finde ud af at oprette et ordentligt whisteblower system” fremhæver Marina Buch Kristensen

Regeringen har netop nedsat et udvalg der skal se nærmere på om der er et behov for lovgivning på området. ”Vi håber, at justitsministeriets udvalg der nu skal kigge på området, vil skele til internationale erfaringer og god praksis på området” slutter Marina Buch Kristensen.

D. 7. november har Transparency International indkaldt til debatmøde om whistleblower-lovgivningen i  Danmark, i samarbejde med Amnesty International og Arbejderen. Læs mere om arrangementet her.

Læs mere om Transparency International Danmarks holdning til lovgivning for whistleblowere her og læs rapporten fra Transparency International her.

2/10/2013 Én ud af seks studerende er tvunget til at give bestikkelse

Transparency International har udgivet en global rapport der viser at én ud af 6 studerende på globalt plan har været nødt til at betale bestikkelse i forbindelse med undervisning på universiteter og skoler.

Rapporten peger på mange tilfælde af korruption og bestikkelse i forskellige udformninger. I dele af Afrika og Asien er forældre for eksempel ofte nødsaget til at betale et gebyr for en skoleplads der officielt skulle have været gratis. I Østeuropa har der været eksempler på nødvendigheden af at betale for at få en fordel ved optagelse på universiteter eller for adgang til bolig under studierne. I Grækenland advares der mod nepotisme ved forfremmelse inden for akademisk arbejde og et studie af 180 skoler i Tanzania viste at kun 2 tredjedele af de økonomiske bidrag havde nået modtagerne. Statistik fra FN viser derudover at 110 lande der i teorien tilbyder gratis uddannelse, i praksis opkræver gebyrer.

Uddannelsesområdet kan være yderst sårbart overfor korruption fordi forældre ofte ønsker det bedste for deres børn og de kan derfor blive udnyttet af embedsmænd og andre der kontrollerer adgang til uddannelse. Derudover er interessen for pladser på universiteter vokset, og nye internationale standarder krævet for uddannelse medvirker til at danne grobund for korruption. De øgede krav til at uddanne sig har også skabt vækst indenfor falske universiteter. Rapporten vurderer at der blot i USA findes omkring 1000 universiteter der sælger falske eksamensbeviser og grader.

Transparency Internationals rapport fastslår at korruption medvirker til højere priser og dalende kvalitet på uddannelserne. Kampen mod korruption skal derfor også kæmpes i klasseværelset.

Læs The Guardians artikel om rapporten her

Læs hele Transparency Internationals rapport her

2012

15/02/12  Eurobarometer om korruption 2012

Europa-Kommissionen har udgivet en EU-dækkende opinionsundersøgelse (Special Eurobarometer 374) om korruption. Resultaterne af denne undersøgelse fremhæver, at borgere i hele Europa opfatter korruption som et stort problem. Rapporten omfatter holdninger til årsagerne og peger på de mest udsatte sektorer.

Resultaterne viser, at:

 • De fleste europæere (74%) mener korruption er et stort problem i deres land. Der er væsentlige regionale forskelle: 98% af respondenterne i Grækenland mener, korruption et stort problem, i modsætning til 19% af respondenterne i Danmark.
 • Næsten halvdelen af ​​alle europæere (47%) mener, at niveauet af korruption i deres land er steget i de seneste tre år. Dette er især tilfældet for respondenterne i Slovenien (74%), Cypern (73%), Den Tjekkiske Republik (70%), Portugal (68%) og Rumænien (67%).
 • Borgerne mener, at korruption er særligt udbredt på niveau med de nationale (79%), lokale (76%) og regionale (75%) institutioner.
 • Ifølge respondenterne, strækker korruption og misbrug af magt sig over hele den offentlige sektor – de nationale politiske ledere (57% af de adspurgte) og embedsmænds tildeling af offentlige udbud (47%) er “det mest sandsynligt, at blive betragtet involveret i sådanne aktiviteter”.
 • Desuden, 67% mener, at korruption er en del af deres lands virksomhed kultur (88% af de adspurgte i Grækenland, Italien og Cypern).

Læs også:

12/01/12 Nationalt Integritetssystem Studie Danmark

Transparency International Danmarks rapport om integritet og robusthed overfor korruption i Danmark. Rapporten konkluderer at særligt 6 punkter bør have øget opmærksomhed:

 1. Obligatorisk registrering af folketingsmedlemmers hverv og økonomiske interesser
 2. Forøget gennemsigtighed omkring privat partistøtte
 3. Beskyttelse og rådgivning af whistleblowers
 4. Opstramning af både lovgivning og praksis vedrørende aktindsigt
 5. Afklaring og åbenhed om modtagelse af gaver
 6. Øget inddragelse af civilsamfundsorganisationer

Bestil rapporten ved at sende en mail til sekretariatet@transparency.dk eller download den her: Nationalt Integritetssystem Studie Danmark 2011

2011

01/12/11 Corruption Perception Index 2011

Nyt CPI viser at korruption fortsat er en stor udfordring verden over. Rapporten viser dog også at Danmark har forbedret sin position en smule, og fortsat ligger i top som mindst korrupt.

02/11/11 Bribe Payers Index

I dag har Transparency International lanceret Bribe Payers Index. I rapporten svarer 3.000 forretningsfolk at bestikkelse af offentlige embedsmænd er en regelmæssig begivenhed når de gør forretninger i udlandet.

2010

09/12/10 Global Corruption Barometer 2010

Borgere vurderer, at korruption er et stigende problem, men er klar til at bekæmpe den. Det er resultatet af Transparency International’s største globale opinionsundersøgelse.

09/12/10 Corruption Perception Index 2010

Offentliggørelse af Corruption Perception Index 2010 – Reaktionen på den globale krise skal prioritere nul-tolerance over for korruption.

15/09/10 OECD Progress Report 2010

Rapport om bekæmpelsen af bestikkelse af udenlandske offentlige embedsmænd i internationale transaktioner.

08/02/10 OECD Progress Report 2009

Rapport om bekæmpelsen af bestikkelse af udenlandske offentlige embedsmænd i internationale transaktioner

2009

18/11/09 Corruption Perceptions Indeks 2009

Korruption truer det globale økonomiske opsving og stiller store udfordringer til lande med konflikter.

23/09/09 Global Corruption Report 2009

Transparency International offentliggør i dag den årlige rapport “Global Corruption Report”, der i år omhandler korruption i den private sektor.

02/06/09 Global Corruption Barometer 2009

Transparency International publicerer i dag ”Global Corruption Barometer” for 2009.

2008

08/12/08 Bribe Payers Indeks 2008

Transparency International har offentliggjort Bripe Payers Index 2008.

22/11/08 Eurobarometer 2008

Ny rapport viser, at de fleste borgere i EU anser korruption for at være udbredt.

22/09/08 Corruption Perceptions Index 2008

Transparency Internationals årlige korruptionsindex ”Corruption Perception Index” blev offentliggjort tirsdag d. 23. september kl. 10:00.

07/08/08 Korruptionsforebyggelse indenfor humanitær bistand

Transparency International har udgivet en ny rapport om forebyggelse af korruption i forbindelse med humanitære bistandsindsatser.

Besøg os på Facebook