Generalforsamlinger

TI Danmark holder hvert år omkring marts måned generalforsamling, som er foreningens højeste beslutningsmyndighed. Ethvert medlem har adgang og taleret. Alle medlemmer undtagen støttemedlemmer har stemmeret. Formanden aflægger til hver forsamling en årsberetning, som også er medtaget nedenfor.

Den seneste generalforsamling blev afholdt den 8. marts 2018.
Næste ordinære generalforsamling afholdes marts 2019. 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Besøg os på Facebook