Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen udstikker organisationens politiske retningslinjer og fastlægger aktivitetsområder for det kommende år.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 8. marts 2018 og består af:

 • Natascha Linn Felix, formand for Transparency International Danmark (2017-2019), bestyrelsesmedlem og næstformand 2013-2017
  Anti-korruptionsrådgiver, Folkekirkens Nødhjælp
  nlf@transparency.dk
 • Jesper Olsen, næstformand for Transparency International Danmark (2018-2020)
  Cand.jur, Ekstern Lektor, Københavns Universitet (Institut for Statskundskab)
  jolsen@transparency.dk
 • Christian Ougaard (2017-2019), bestyrelsesmedlem 2016-2017
  Specialkonsulent, Folketingets Ombudsmand
  cougaard@transparency.dk
 • Marina Buch Kristensen (2017-2019), bestyrelsesmedlem 2013-2015 og 2015-2017
  Partner, Nordic Consulting Group
  mbkristensen@transparency.dk
 • Karinna Bardenfleth (2018-2020)
  Projekt koordinator, Vestas Wind Systems A/S
 • Terkel Riis-Jørgensen (2018-2020)
  Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen

  triisjorgensen@transparency.dk

 • Hans Krause Hansen, suppleant (2017-2018), bestyrelsesmedlem 2015-2016, suppleant 2016-2017
  Professor, Department of Intercultural Communication and Management, CBS
  hkh.ikl@cbs.dk
 • Christine Jøker Lohmann, suppleant (2018-2020), bestyrelsesmedlem 2007-2013
  Group Compliance Manager, Rambøll
  cjlohmann@transparency.dk

Code of Conduct

TI Danmark arbejder udfra et etisk kodeks, som udstikker retningslinjerne for hvad vi kan og ikke kan som medlemmer af bestyrelsen. Det etiske kodeks kan læses her.

I henhold til C.o.C. skal eventuelle konflikter drøftes i TI-DK’s Etik Komité.  Denne er udpeget af og fra bestyrelsen og består for nuværende af:

 • Christian Ougaard
 • Karinna Bardenfleth
 • Terkel Riis-Jørgensen

Hvert bestyrelsesmedlem og medarbejder i sekretariatet skal udfylde og underskrive vores Code of Conduct og medgive oplysninger om egeninteresser. Disse underskriftsider er vist nedenfor:

Revision

Transparency International Danmarks regnskaber er under revision af revisionsfirmaet Beierholm.

Besøg os på Facebook