Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen udstikker organisationens politiske retningslinjer og fastlægger aktivitetsområder for det kommende år.

Bestyrelsen har på mødet d. 7. august, 2014, vedtaget en Forretningsorden, som du kan finde her.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 17. marts 2015 og består af:

 

Code of Conduct

TI Danmark arbejder udfra et etisk kodeks, som udstikker retningslinjerne for hvad vi kan og ikke kan som medlemmer af bestyrelsen. Det etiske kodeks kan læses her.

I henhold til C.o.C. skal eventuelle konflikter drøftes i TI-DK’s Etik Komité.  Denne er udpeget af og fra bestyrelsen.

Hvert bestyrelsesmedlem og medarbejder i sekretariatet skal udfylde og underskrive vores Code of Conduct og medgive oplysninger om egeninteresser. Disse underskriftsider er vist nedenfor:

(OBS! Visse underskrifter kan mangle, da der nyligt er valgt ny bestyrelse)

Revision

Transparency International Danmarks regnskaber er under revision af revisionsfirmaet Beierholm.