Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen udstikker organisationens politiske retningslinjer og fastlægger aktivitetsområder for det kommende år.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 16. marts 2017 og består af:

 • Natascha Linn Felix, formand for Transparency International Danmark (2017-2019), bestyrelsesmedlem og næstformand 2013-2016, bestyrelsesmedlem 2016-2017
  Anti-korruptionsrådgiver, Folkekirkens Nødhjælp
  nlf@transparency.dk
 • Christian Ougaard (2017-2019), bestyrelsesmedlem 2016-2017
  Specialkonsulent, Folketingets Ombudsmand
  cougaard@transparency.dk
 • Marina Buch Kristensen (2017-2019), bestyrelsesmedlem 2013-2015 og 2015-2017
  Partner, Nordic Consulting Group
  mbkristensen@transparency.dk
 • Birgitte Bang Nielsen (2017-2019), bestyrelsesmedlem 2010-2012, 2012-2014 og 2015-2016, suppleant 2016-2017
  Sustainability Director, IFU
  bbn@transparency.dk
  Indtrådt i bestyrelsen som suppleant da Merete Løwe Drewsen er udtrådt.
 • Julie Munk (2016-2018)
  Projektleder, Public-Private Platform, CBS
  jmunk@transparency.dk
 • Anne Brandt Christensen (2017-2019)
  Advokat, Advokatfirmaet Brandt Christensen
  annebrandt@transparency.dk
 • Pernille Boye Koch (2017-2019)
  Universitetslektor, ph.d, Roskilde Universitet
  pkoch@transparency.dk
 • Hans Krause Hansen, suppleant (2017-2018), bestyrelsesmedlem 2015-2016, suppleant 2016-2017
  Professor, Department of Intercultural Communication and Management, CBS
  hkh.ikl@cbs.dk
 • Kirsten Auken, suppleant (2017-2018), bestyrelsesmedlem 2015-2016, suppleant 2016-2017
  Senior Advocacy Advisor, Folkekirkens Nødhjælp
  kauken@transparency.dk

 

Code of Conduct

TI Danmark arbejder udfra et etisk kodeks, som udstikker retningslinjerne for hvad vi kan og ikke kan som medlemmer af bestyrelsen. Det etiske kodeks kan læses her.

I henhold til C.o.C. skal eventuelle konflikter drøftes i TI-DK’s Etik Komité.  Denne er udpeget af og fra bestyrelsen og består for nuværende af:

 • Marina Buch Kristensen
 • Pernille Boye Koch
 • Anne Brandt Christensen

Hvert bestyrelsesmedlem og medarbejder i sekretariatet skal udfylde og underskrive vores Code of Conduct og medgive oplysninger om egeninteresser. Disse underskriftsider er vist nedenfor:

Revision

Transparency International Danmarks regnskaber er under revision af revisionsfirmaet Beierholm.

Besøg os på Facebook