Bestyrelsesmøder

Transparency International Danmark holder bestyrelsesmøder cirka hver måned.  Møderne holdes normalt den 1. torsdag i hver måned i et mødelokale hos CBS, Porcelænshaven 18a, 2000 Frederiksberg.

Nedenfor kan du se de kommende bestyrelsesmøder, hvor du som medlem er velkommen til at deltage.