TI-DK indkalder til generalforsamling d. 16. marts

Hermed indkaldes i overensstemmelse med vedtægternes §4 til ordinær generalforsamling:

16. marts 2017 kl. 17:15-18:00

Inden generalforsamlingen vil der være et foredrag om anti-korruption, udfordringer, erfaringer og løsninger hos Atea A/S v. adm. direktør Morten Felding kl. 16.00-17:00.

Det foregår tæt ved foreningens kontor på:

Copenhagen Business School (CBS)
Porcelænshaven 26
2000 Frederiksberg
Lokale: PH 407

Lokalet ligger på 4. sal (se vejledning her) og vi vil selvfølgelig være behjælpelig med skiltning, men vi anbefaler at komme i god tid til arrangementet.

Der vil være en lettere forplejning til arrangementet og tilmelding skal ske via dette link eller alternativt på mail til sekretariatet@transparency.dk (angiv her venligst om du deltager til generalforsamlingen, oplægget v. ATEA eller begge dele).

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af revisor
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  10. Eventuelt

Vi gør opmærksom på, evt. forslag til pkt. 6 skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen (send email til sekretariatet@transparency.dk) senest 8 dage inden generalforsamlingen.

I overensstemmelse med vedtægternes §2 udsendes udkast til årsrapport for 2016 samt budget for 2017 på et senere tidspunkt.

Vi vil den 9. marts udsende evt. indkomne forslag.