11. november 2013

Lancering af CPI 2013

Save the date I anledning af offentliggørelsen af årets Corruption Perception Index (CPI), inviterer Transparency International Danmark til offentligt møde om indekset og den danske organisations arbejde d. 10. december 2013. Til mødet vil vi gennemgå årets CPI, samt dykke lidt nærmere ned i hvordan Danmark er havnet på den plads vi har fået. Hvad er det egentlig for noget data der ligger bag og hvad gør udslaget? Derudover vil vi sammenligne CPI´en med en anden undersøgelse, som beskriver danskernes egen opfattelse af hvordan det står til med korruption og integritet i den offentlige sektor. Er der uoverensstemmelser? Ser Danmark måske renere ud udefra end indefra?  Slutteligt vil vi også kigge på OECD´s anti-bribery convention og implementeringen af den i Danmark. Der vil selvfølgelig være rig mulighed for at stille spørgsmål og for at høre mere om hvad Transparency International Danmark for øjeblikket fokuserer på og hvad vi mener om emner som whistleblowerbeskyttelse, partistøtte og den nye offentlighedslov. Sæt derfor kryds i kalenderen d. 10. december 2013 kl 17.-20. Vi byder på en forfriskning og et par spændende oplæg i lokalerne på Fælledvej 12, 2200 København N. Mødet er åbent for alle, tilmelding er dog nødvendig inden d. 6. december 2013 til lanbert@transparency.dk Vi glæder os til at se jer! Se videoen om CPI her:

Nyt e-læringsværktøj om anti-korruption

Online e-læringsværktøj om antikorruption – e-RESIST e-RESIST er udviklet på baggrund af RESIST toolkit, som er et anti-korruptionstræningsværktøj bestående af 22 moduler, som viser konkrete anti-korruptionsscenarier oplevet af europæiske virksomheder. Den online version e-RESIST indeholder 10 moduler. Værktøjet er frit tilgængeligt, og kan bidrage til træning af medarbejdere i virksomheder og organisationer. Værktøjet er rettet til alle typer af virksomheder, uanset virksomhedens størrelse. RESIST er et fælles projekt af initieret af internationale handelskammer (ICC ), United Nations Global Compact, World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI ) og Transparency International . e-RESIST kan, takket være sin interaktive pædagogisk tilgang, herunder værktøjer som animationer, simuleringer og quizzer, meget hurtigt blive et effektiv træningsredskab i din virksomhed . Det giver dig nogle praktiske tips om, hvordan man kan forebygge opfordringer til bestikkelse og afpresningsrisici, samt hvordan man kan reagere på en uhensigtsmæssig forespørgsel. e- RESIST kan hjælpe dig til at øge medarbejdernes bevidsthed om bestikkelse, og bidrage til en dybere diskussion om hvordan man bedst reagerer på dilemmaer vedrørende korruption og smørelse på en effektiv og praktisk måde . Se e-RESIST her Se hele RESIST tool-kittet her

Nyt anti-korruptions direktiv i EU

Nyt EU direktiv om virksomheders rapportering om anti-korruption I forbindelse med et forslag om et nyt regnskabsdirektiv har EU kommissionen også fremsat et forslag, om at virksomheder skal rapportere om deres samfundsansvar – herunder deres aktiviteter for at bekæmpe korruption. Mange virksomheder har i flere år været pålagt at rapportere om deres miljøforhold, men hvis dette forslag vedtages vil det være første gang at der bliver rapporteringspligt om anti-korruptions aktiviteter. Formålet med forslaget er at øge virksomhedernes gennemsigtighed. I dag er Danmark et af de få lande, der har en tilsvarende rapporteringslovgivning, men den omfatter ikke krav om, at virksomheder skal fortælle, hvordan de undgår og arbejder for at bekæmpe korruption. Hvad indeholder det nye rapporteringskrav? Kravet vil blive stillet til virksomheder med over 500 ansatte og enten en balance på 20 mio. € (150 mio. kr.) eller en nettoomsætning på 40 mio. € (300 mio.kr.) – ca. 16.000 virksomheder på EU plan. Virksomhederne skal udarbejde en redegørelse, der indeholder oplysninger om miljøforhold, sociale og medarbejderrelaterede emner, samt forhold vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Desuden skal virksomhederne beskrive deres politikker på disse områder, foruden resultaterne af disse politikker og de risici som er forbundet med de anførte emner, og hvordan virksomheden håndterer disse risici. Rapporteringen kan fremlægges på grundlag af nationale, EU-baserede eller internationale rammer, f.eks. FN’s Global Compact, FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, ISO 26000, Global Reporting Initiative (GRI) m.fl. Virksomheden skal oplyse, hvilken ramme der er valgt som grundlag for oplysningerne. Transparency ser frem til at EU endeligt får vedtaget forslaget Transparency International Danmark hilser forslaget velkomment. Dels giver forslaget muligheder for, at der kommer større indsigt i virksomhedernes brug af smørelse. Dels bliver det mere synligt, hvilke virksomheder der tager anti-korruptions dagsordenen alvorligt, og derfor har etableret nul-tolerance politikker, anti-korruptionsprogrammer og trænet medarbejdere i at undgå korruption på alle niveauer. Forslaget forventes vedtaget i Europaparlamentet i foråret 2014.

Scroll to Top