TI-DK's brev om whistleblowerordninger

2014-11-06 Brev til regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger og Folketingets retsudvalg Transparency International Danmark følger med stor interesse arbejdet i regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Vi håber selvfølgelig at det vil føre til konkrete forbedringer for de mange offentligt (og privat) ansatte, som i dag vælger ikke at agere som whistleblowere af frygt for repressalier. Vi er overbeviste om, at der i Danmark er stort behov for en forbedret lovgivning på området, og for et tilbud om rådgivning for potentielle og reelle whistleblowere. Det er en mærkesag for os, at kæmpe for forbedrede forhold for whistleblowere, og både danske og internationale undersøgelser og rapporter har siden 2006 adskillige gange bekræftet, at behovet er til stede.