Lovforslag om matchfixing positivt skridt i kampen mod korruption i sporten

2015-01-20 Nyt lovforslag kriminaliserer og stiller krav til forebyggelse af matchfixing Baseret på en arbejdsgruppes rapport har kulturminister Marianne Jelved fremsat et lovforslag, der skal kriminalisere bestikkelse indenfor idrætten og gøre tilskud til idrætsforeninger afhængige af, at foreningerne gør en forebyggende indsats mod problemet. Lovforslaget vil samtidig bemyndige kulturministeren til at oprette et sekretariat for en national platform for bekæmpelse af matchfixing.