Rapport om partistøtte endelig udgivet – nu afventer vi handling fra Folketinget

25-03-2015 Med betænkningen fra partistøtteudvalget bliver der lagt op til en række ændringer i loven om partistøtte. Betænkningen indeholder mange gode initiativer, men der er stadig en række områder, hvor det kan gøres bedre Den private partistøtte er et problem for demokratiet, og bliver gang på gang fremhævet som et af de steder, der indeholder størst korruptionsrisici i Danmark. I betænkningen lægges der op til en række ændringer, som vi i Transparency International Danmark er fuldstændig enige i er nødvendige, blandt andet: Konsolidering af regnskaber og donationer for partiernes landsorganisationer, lokale partiforeninger og enkeltkandidater, på samme måde som erhvervsvirksomheder (koncerner) Fuld åbenhed om donationer ud over et samlet beløb på 10.000 kr. pr. år, også hvor donationer kanaliseres gennem de såkaldte pengeklubber Vi har dog også bemærket nogle mangler, idet en række anbefalinger fra Europarådets anti-korruptionsgruppe GRECO (Group of States against Corruption) ikke er taget med. Det gælder blandt andet: