31. marts 2015

TI Danmark i samarbejde med Tyrkiet

31-03-2015 TI Danmark er partner i et EU finansieret projekt om udvikling af demokrati og transparens i Tyrkiet. Første del bestod i en workshop i februar i København med deltagelse af 4 projektdeltagere fra den tyrkiske rigsrevision samt 4 af TI Danmarks bestyrelsesmedlemmer, Knut, Natascha, Marina og Jens. Der blev holdt møder med TI Danmark, hvor Marina fortalte om det danske NIS-projekt (Nationalt Integritetssystems Studie) og resultaterne heraf, Aarhus Universitet, hvor Mette Frisk Jensen fortalte om udviklingen i historisk perspektiv, herunder om påvirkningerne fra den franske revolution, samt møder hos Rigsrevisionen, Folketingets Ombudsmand og Konkurrencestyrelsen.

Daha Şeffaf Türkiye – Projekt for et mere transparent Tyrkiet!

31-03-2015 I sidste uge blev der afholdt en workshop og konference i Ankara i forbindelse med et EU-støttet projekt om udvikling af transparens i Tyrkiet. Finn Kittelmann, som var med til at udarbejde det danske NIS-studie, var med på vegne af TI Danmark Workshop og konference i Ankara, Tyrkiet, i dagene 23. – 26. marts 2015 Sidst på eftermiddagen den 26. marts 2015 lyder det i kor ”Daha Şeffaf Türkiye”! Det er afslutningen på en konference og workshop af samme navn arrangeret af ”Association for The Auditors of Turkish Court of Account” (forkortet ”SAYDER”). Koret består af nogle af konferencens/workshoppens deltagere – fra Transparency International Turkey, Transparency International Ireland, Transparency International Italy, Transparency International Danmark og arrangøren ”SAYDER”. Denne institution er en forening for ansatte i ”Turkish Court of Account – ”Sayıştay” – der svarer nogenlunde til Rigsrevisionen her i Danmark. Dog er den tyrkiske pendant en del af retssystemet – hvilket også ses af navnet.

Scroll to Top