Skrot ikke Irak-kommissionen

30-06-2015 Transparency International Danmark er medunderskriver på et brev til den nye regering, som har meldt ud at den vil nedlægge Irak-kommissionen. Du kan læse brevet herunder og skrive under på underskriftsindsamlingen her Den nyvalgte regering har erklæret, at den vil skrotte den kommission, der har til opgave at undersøge Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan. Af en lang række årsager er det en katastrofalt forkert beslutning, som må og skal omgøres. Hvis regeringen og dens støttepartier ikke af egen drift kan eller vil indse det, må medier, organisationer, civilsamfund, opposition og i sidste instans den danske befolkning tvinge dem til at rette ind. HVORFOR gik Danmark med i krigene? Nu, 14 år efter at Danmark officielt blev en krigsførende nation, er soldaterne trukket hjem igen uden ret mange positive resultater at vise frem. Afghanistan er i mindst lige så dårlig forfatning, som da krigen startede, og Irak er så godt som en smadret nation.  Danmark har endda følt sig nødsaget til igen at sende bombefly på vingerne – uden nævneværdig offentlig debat – i et desperat forsøg på at begrænse skadevirkningerne fra sidste krig. Men vi ved stadig ikke, hvorfor vores soldater skulle afsted for at slå ihjel og blive slået ihjel. Vi ved, hvad Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller og de andre sagde dengang – men vi ved også at det, de sagde dengang, i bedste fald var en sandhed med modifikationer. Det, man normalt kalder løgn.