Transparency opfordrer – igen – den danske regering til at sikre en meget bedre indsats mod bestikkelse i udlandet

26-08-2015 I torsdags udkom Transparency Internationals rapport “Exporting Corruption: Assessing Enforcement of the OECD Convention on Combating Foreign Bribery”. Tyve eksportlande – heriblandt Danmark – overholder ikke deres folkeretlige forpligtelser 20 af de 41 de lande, som har tiltrådt OECD’s anti-bestikkelse konvention har undladt at undersøge eller retsforfølge udenlandske bestikkelse tilfælde i de sidste fire år. De overtræder derved deres forpligtelse til at bekæmpe grænseoverskridende bestikkelse. Der er nogle få gode nyheder i rapporten, idet fire lande har forbedret deres håndhævelse, og kun ét land gled tilbage, siger anti-korruption-organisationen Transparency International i sin 11. årlige statusrapport om håndhævelse af konventionen. Danmark er blandt de dårligt placerede 20 lande. I regeringsgrundlaget ”Sammen for Fremtiden” fra juni 2015 oplyses, at regeringen som en hovedprioritet vil stå for ”en stram og konsekvent kurs mod kriminalitet”. Bestikkelse af udenlandske embedsmænd er kriminalitet (som kan straffes efter straffeloven med op til 6 års fængsel). Lad os håbe, om regeringen lever op til sin prioriteringer.