Nye regler på vej for nødløgne (eller fravigelse af sandhedspligt)

12-10-2015 I gamle dage havde man et ordsprog: ”Der er tre slags løgne: Løgn, Forbandet løgn og Statistik”. Det lo man meget af dengang. En ny betænkning til Folketinget lægger op til at en minister – efter rådføring med et ”organ” – kan fravige sin sandhedspligt, dvs. lyve. Betænkningen er lige afleveret til Folketinget, som skal beslutte det videre forløb. Bemærk, at formodentlig kun 5 af Folketingets 9 partier vil være repræsenteret i ”organet”. Måske bliver den moderne version af ovenstående ordsprog: ”Der er tre salgs løgne: Almindelig løgn, Godkendt Nødløgn og Uautoriseret Nødløgn.” Det bliver en lakmus-prøve på Folketingets holdning til Integritet hvordan man vælger at implementere betænkningens anbefalinger.