Årligt medlemsmøde – ny strategi

13-10-2015 TI’s årlige medlemsmøde (både for repræsentanter for 100 nationale chapters og for ca. 30 individuelle medlemmer) blev holdt ultimo august i Malaysia. Udover selve medlemsmødet var der også regionale møder og møder for specialgrupper, bl.a. OECD-konventionen. Et af de væsentligste emner på 2015 mødet var drøftelse og vedtagelse af en strategi for perioden 2020: ”Together against corruption”. Strategien er resultatet af en omfattende høringsproces globalt i TI. Ankerpersonen for processen var Elena Panfilova, som leder af TI i Rusland. Der er tre hovedemner: People and partners, Strong Movement og Enforcement, Justice and Prevention. Ønsket om at få ”Prevention” ind kom især fra de mindst korrupte lande, den såkaldte yellow-zone fordi de på verdenskortet i CPI er markeret med gul farve som mindst korrupte. Disse lande er bekymrede for, at man udelukkende fokuserer på retsforfølgelse og glemmer opbygning og vedligeholdelse af korruptionsfri institutioner.