27. juli 2016

Nu starter SE og Hør-retssagen snart

27-07-2016 Se og Hør-sagen ramte dagspressen for ca. 2 år siden. Fortrolige oplysninger om rige og kendtes brug af kreditkort blev brugt til historier i Se & Hør. En betroet medarbejder hos PBS (nu nets) havde benyttet sin systemadgang til  at overvåge kendtes kreditkort-transaktioner og sælge oplysninger herom videre til Se & Hør, ifølge anklageskriftet modtog “tys-tys-kilden” mindst 430 T DKK herfor. 7 navngivne personer (nuværende og tidligere ansatte hos Aller) samt  Aller Media A/S er tiltalt. Hvor ATEA-sagen handler om bestikkelse af offentligt ansatte (§122 og §144), handler Se & Hør sagen om bestikkelse af privat ansatte (§299). Politiet kræver fængselsstraf til alle 8 personer og bøde til Aller Media A/S. Efterfølgende kan  der så komme erstatninssager fra de rige og kendte, som har været omtalt i Se & Hør. Kilde: DR  

Inspiration til sommerlæsning

27-07-2016 “The Hidden Wealth of Nations” af Gabriel Zucman, forord af Thomas Piketty, The University of Chicago Press. Enhver økonom kender skotten Adam Smiths bog “The wealth of Nations” fra 1776.  En anden vinkel på – skjult – rigdom er nu kommet i bogen “The Hidden Wealth og Nations” af Gabriel Zucman. Har beskrives de mekanismer, som kan bruges til at gemme formuer for beskatning, for kreditorer og ja – for ægtefæller. Zucmans bog beskriver mekanismerne og forsøger at kvantificere størrelsen af de formuer, som er skjult. Panama-leaks viser så nogle af de konkrete personer, som benytter mekanismerne og deres selskabskonstruktioner.

Nordea redegør for egen undersøgelse af "Panama-sagen"

20-07-2016 På et pressemøde fremlagde Nordea de foreløbige resultater af den interne undersøgelse af “Panama-sager”, primært i Luxembourg-afdelingen samt en advokatundersøgelse af ledelsen af Luxembourg-afdelingen. Vi bifalder den transparens, som fremlæggelsen er udtryk for, men kan  også konstatere, at det har stået dårligt til med efterlevelse af bankens fælles retningslinier nede af Luxembourg, og at bestyrelsen af afdelingen ikke har levet op til retningslinier for bestyrelsen der. Nordeas ledelse oplyser selv, at man endnu ikke opfylder hvidvask-reglerne fuldt ud. Man fik dog klart indtryk af at det er et område, som har top-prioritet hos koncernchef Casper von Koskull. Bankers overholdelse af hvidvask-reglerne er helt afgørende for at forhindre kriminelle i at skjule formuer optjent ved korruption eller andre kriminelle handlinger (samt for at forhindre terrorfinansiering). Det er derfor beklageligt, at nordens største bank stadig ikke er kommet i mål, selvom  de fik deres første millionbøde for overtrædelser tilbage i 2011. Læs hele redegørelsen her

TOTAL frifindelse af medarbejder i Rudersdal kommune for korruption og bedrageri

07-07-2016 Østre Landsret frifandt den 22. juni 2016 en socialformidler (tidl. omtalt som socialrådgiver) fra Rudersdal kommune, som Lyngby ret idømte et års delvis ubetinget fængsel i august 2015. Hun blev her dømt for at have misbrugt sin stilling ved at have benyttet sin ægtefælles firma til vedligeholdelses arbejder på en ejendom, som kommunen havde lejet til sociale formål. Socialformidleren havde anket dommen fra Lyngby ret. Landsretten nævner i sin ultrakorte begrundelse for frifindelen, at den sker ”efter en samlet vurdering af bevisførelsen”. I ankesagen er 10 centrale vidner afhørt, nogle på ny. Det fremgår af disses udtalelser, at Rudersdal kommune foretog omorganisering samt chefrokeringer indenfor fagområdet, ligesom der er modstridende forklaringer om hvorvidt der forelå kompetencebeskrivelser for medarbejderne, og hvorvidt der var travlhed i afdelingen. Flere nævner, at vedligeholdelsesarbejderne relaterer sig til en social sag med adskillige klager og bekymring for flere. Set fra Transparency International Danmarks synsvinkel rejser sagen et væsentligt spørgsmål: Har kommunen haft så lidt orden i egen organisation og i egne procediurer, at medarbejderne har manglet klare retningslinjer, og derved blevet udsat for uretmæssigmistænkeliggørelse?

Scroll to Top