Opfølgning på Anti-Corruption Summit London 2016

06-10-2016 TI publicerede sidste måned et opfølgende dokument, hvori der blev rettet fokus mod de tiltag forskellige deltagende regeringer “forpligtede” sig til ved Anti-Corruption Summit London 2016 tilbage i maj måned. Danmark deltog ikke ved topmødet. I maj samledes repræsentanter fra 43 regeringer, inkl. 12 regeringschefer, til topmøde i London med anti-korruption som overskriften. Det blev til en underskrevet erklæring med intentionen om at bekæmpe korruption på globalt niveau, samt over 600 forskellige tiltag fra de enkelte lande på national niveau. TI har nu publiceret en opgørelse af disse tiltag og forpligtelser, hvori de alle kategoriseres og præciseres som nye/gamle, ambitiøse/uambitiøse og konkrete/ukonkrete. I sidste ende dannes der et billede af aktuelle anti-korruptionsemner. Du kan læse de enkelte landes hensigtserklæringer her. Nedenfor har vi kogt tiltagene/forpligtelserne ned til de fem største fokusområder (se den fulde oversigther):