Seminar om anti-korruption i de danske civilsamfundsorganisationers udviklings- og humanitære arbejde

12-10-2017 Seminar om anti-korruption i de danske civilsamfundsorganisationers udviklings- og humanitære arbejde Er vi bevidste nok om de risici, vi står overfor i lande, hvor korruption er en del af hverdagen? Laver vi den rigtige afvejning af korruptions-risici i forhold til vores mål? Hvordan afvejer man målet om at redde liv eller fremme udvikling med nødvendigheden af at undgå korruption? Er der en modsætning mellem godt partnerskab og behovet for at sikre sig mod korruption og snyd?