Nordic Fight against Corruption – konference

Transparency International Danmark er oplægsholder på konferencen ‘Nordic Fight against Corruption’ d. 27.-28. september på Københavns Universitet. Vi gør opmærksom på konferencen, idet det er et spændende program og en relevant og god optakt til International Anti-Corruption Conference (IACC) i oktober. Bemærk, at konferencen er gratis for studerende. Læs mere her: