Nytter Transparencys indsats?

Transparency International Danmark var Equality Partner med Roskilde Festival 2018. Vi har udarbejdet en rapport og en evaluering af, hvorvidt vores indsats på festivalen har haft en statistisk målbar effekt. Jesper Olsen, næstformand i organisationen, præsenterede resultaterne i dag på konferencen ‘Nordic Fight against Corruption’ på Københavns Universitet. Læs hele rapporten her Af vores analyse har vi fundet frem til, at samtlige af vores hypoteser finder empirisk støtte. Dvs. vores indsats på Roskilde Festival har rykket de adspurgte festivalgæsters holdning og syn på korruption. Det betyder, at gæster, der har været i kontakt med Transparency’s indsats på Roskilde gennem vores events, anså korruption for værende et større problem end de øvrige adspurgte gæster, der ikke havde været i dialog med os.