Den internationale anti-korruptionsdag

Den 9. december er det den internationale anti korruptionsdag.