Forsiden

Læren fra Skandinavien

07/14/14 – De nordiske lande har opnået en grad af integritet og tillid, som synes svær at opnå. Men en god begyndelse er at begynde med nul tolerance mod korruption. John Werner Grando – Århus Artikel af Joao Grando til magasinet Exame.CEO (Brasilien oplag 200.000) Oversætttelse af Knut Gotfredsen og Ulla Strøbech 

Transparency International Danmark hilser EU kommissionens første antikorruptions rapport velkommen

EU kommissionens første anti-korruptions rapport, der inkluderer en analyse af anti-korruptionstiltag i den offentlige sektor i alle 28medlemslande, blev offentliggjort i dag den 3/2 2014. Det er den første samlede rapport fra Kommissionens side. Næsterapport vil blive fremlagt om 2 år. Rapporten er baseret på allerede fremlagte rapporter fra især OECD, Europarådet og TI Danmark, og fremkommer derfor som sådan ikke med noget nyt. Kommissionen har i stedet taget den kritik som tidligere er blevet fremlagt af TI til sig – hvilket i sig selv er glædeligt. Disse punkter er: Manglende beskyttelse af whistleblowers Manglende gennemsigtighed i partifinansieringen Manglende ihærdighed i efterforskningen af eksisterende sager

Scroll til toppen