Ikke-kategoriseret

Bestikkelsessag i Carlsberg

Ved det gamle Carlsberg-bryggeri i Valby, står det skrevet at “Ølbryggeriet her i Landet holdes paa et højt og hæderligt Standpunkt“. J.C. Jacobsens ønske om tilstedeværelsen af ære ifm. sit livsværk stemmer dog ikke overens med bestikkelse af embedsmænd for tilladelser til bl.a. salg. Og dét er netop, hvad Berlingskes graverjournalister har opdaget, har fundet sted. I en periode på 18 måneder mellem 2015 og 2016 har Carlsbergs indiske datterselskab udbetalt over 200 bestikkelser til lokale embedsmænd. Dette har TI-DK udtalt sig om til Berlingske.

TI-DK på Ungdommens Folkemøde

TI-DK deltog igen i år i Ungdommens Folkemøde. Ungdommens Folkemøde er en gratis, non-profit demokratifestival, der har til formål at skabe den mest politisk aktive generation af unge nogensinde. Dette er en målsætning, TI-DK med glæde vil støtte op om! Som stadeholder til UFM er TI-DK tildelt en stadeplads, hvor der kan sættes fokus på vores demokratiske formål, som er anti-korruption. Det sættes der fokus på via vores aktiviteter og vores daglige workshop.

Klager over mobning og chikane i TI-S

Den 21. august bragte The Guardian en historie under overskriften “Transparency International Staff Complain of Bullying and Harassment” (Læs artiklen her). Heri bliver det fremlagt, hvordan flere ansatte på bevægelsens sekretariat i Berlin fortæller om et helt uacceptabelt arbejdsmiljø. Det vil vi gerne knytte et par ord til fra TI-DK’s side.

TI-DK følger tæt med i Bitten-sagen

TI-DK følger tæt med i sagen om den tidligere ansatte hos Frederiksbergs Kommune, Bitten Vivi Jensen, der skal i retten for at have viderebragt oplysninger til en journalist omkring syge, der blev sendt i arbejdsprøvning, og den generelle behandling af ledige. Den tidligere ansatte har tilkendegivet at tage 100 sagsakter med hjem privat som bevismateriale. Kommunen meldte hende til politiet for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger og for at have misbrugt sin stilling.

Scroll til toppen