Sextortion

Sextortion er misbrug af magt for at opnå en vinding, og adskiller sig på den måde ikke fra andre former for korruption ved andet end, at det er vinding af seksuel karakter. Og som ved andre former for korruption rammer det de svageste og dem med mindst magt hårdest.

Som det er fremgået af den seneste tids debat, findes sextortion i mange brancher og på mange niveauer, og det viser, at problemet ikke blot drejer sig om enkeltsager, men i høj grad er udtryk for et strukturelt problem. Det er derfor vigtigt, at man hjælper og støtter de ofre og vidner som står frem. De skal ikke gøres til genstand for mistænkeliggørelse og ydmygelse. Transparency opfordrer derfor virksomheder og organisationer til at adressere problemet, og forme rapporteringssystemer ligesom sextortion bør arbejdes ind i korruptionslovgivningen.

Betalingsmidlet er et andet, men ellers adskiller sextortion sig ikke fra andre former for korruption. Det er i sin essens magtmisbrug.

Scroll to Top