Undervisningsmateriale

Til studerende og undervisere

Deltag i Ungdommens Åbenhedspris

TI-DK uddeler ”Ungdommens Åbenhedspris” i 2022 til en eller flere personer på en ungdomsuddannelse eller i en ungdomsorganisation.

Tilrettelæg et strukturet forløb eller skab et projekt på din ungdomsuddannelse, der stiller skarpt på manglende åbenhed og dermed risikoen for magtmisbrug og korruption i Danmark. Emnerne kan være alt fra bestikkelse, underslæb, matchfixing til meetoo.
Korruption spænder vidt, og alle være med inden for deres eget interesseområde.

Efter projektet eller forløbet er endt har I mulighed for at indstille en gruppe eller klassen til Åbenhedsprisen, der bliver uddelt til et konkret projekt, der gør magtmisbruget og korruptionen synligt og øger danskernes opmærksomhed. Prisen er på 5.000 kr.

Magtmisbrug og korruption skader vores demokrati, økonomi og sammenhængskraft og ofte er det åbenhed omkring beslutninger, der savnes – derfor Åbenhedsprisen. Transparency International Danmark vil gerne give unge en større forståelse for korruption og give mulighed for, at det bliver et emne i ungdomsuddannelserne. Vi leverer derfor gerne input og baggrundsmateriale til forløbet. 

Læs mere om Ungdommens Åbenhedspris her. 

Undervisningsmaterialet "Verdens mindst korrupte land"

I denne pakke finder du vores undervisningsmateriale, som består af tre dele: En video, et korruptionsspil og dilemmakort.

Materialet er som udgangspunkt udviklet til elever på gymnasialt niveau, men kan anvendes af andre aldersgrupper. Du kan vælge at anvende alle tre dele eller blot de elementer, du finder interessant.

Ideelt set faciliterer medarbejdere fra Transparency International Danmark undervisningen. Hvis dette ikke er muligt, kan læreren selv facilitere undervisningen med hjælp fra TI-DKs følgebrev til undervisningsmateriale.

Kontakt os endelig på sekretariatet@transparency.dkhvis I har spørgsmål eller ønsker, at sekretariatet faciliterer undervisningen.

Vi er meget behjælpelig med svar på spørgsmål om korruption og forslag til emner til f.eks. SSO, bachelorprojekt eller speciale. Kontakt os på: sekretariatet@transparency.dk

If you are interested in English teaching materials, please contact us on sekretariatet@transparency.dk and we will forward you the material within a few days.

Scroll to Top