Whistleblowers

Download Whistleblowing in the Wind rapport nederst på siden. 

Når magtmisbrug, overtrædelser eller grove fejl  som nepotisme, chikane, svindel bestikkelse eller afpresning skal bringes frem i lyset og forhindres, er whistleblowere et af de vigtigste værktøjer en organisation eller virksomhed har. Langt de fleste sager om misbrug af betroet magt og embede, bringes frem af modige mennesker, der har set eller hørt noget de ikke mener er rigtigt. Ofte har det store personlige og professionelle omkostninger at være whistleblower. Derfor er det en af vore mærkesager at sikre både adgangen til at kunne rapportere i velfungerende whistleblowerordninger og dernæst beskyttelse af den enkelte whistleblower. 

Mange virksomheder og institutioner har positive erfaringer med whistleblower ordninger. De oplever, at ordningerne støtter en kultur af åbenhed og tillid, når interessenter trygt kan rapportere mistanke om eksempelvis lovbrud og disse bliver undersøgt struktureret, grundigt og fair. Erfaringerne viser netop, at en effektiv whistleblower ordning understøtter organisationen i at opdage og løse problemer, før de vokser sig store og måske eskalerer eksternt. 

Whistlebloweren selv skal kunne stole på, at indberetningerne tages seriøst og bliver behandlet ordentligt og redeligt, og at vedkommende er beskyttet mod repressalier. Desuden beskytter ordningerne også uretmæssigt anklagede. 

Whistleblower-ordninger 

Lov om beskyttelse af Whistleblowere gælder for private virksomheder med mere end 200 ansatte, og offentlige virksomheder med mere end 50. Alle har nu etableret en whistleblower ordning, opgaven er nu at forankre og udbrede den. I store private virksomheder, med velfungerende whistleblowerordninger, har det topledelsens opmærksomhed og opbakning gennem flere år. Alle er med nu, så også mindre virksomheder skal finde en pragmatisk og troværdig måde at få en ordning til at fungere på. 

En god organisatorisk forankringer afgørende. De personer, der arbejder med ordningen, skal have de rette kompetencer til at undersøge sagerne og håndtere dialogen med whistleblowerne. 

Det kan være grænseoverskridende at indberette sager, da det kan dreje sig om chefen, kollegaen, om økonomisk svindel eller mere følsomme krænkelsessager, hvor personalet skal have en faglighed, der kan sikre whistlebloweren. Det kræver både uafhængighed for den der behandler sagen og tillid fra den der har brugt ordningen.  

Det skal sikres at der bliver fulgt op, og at der er åbenhed om resultatet. For at sikre fremadrettet tiltro til whistleblowersystemet, skal konsekvenserne kunne ses. Så vi er ikke i mål endnu, men med loven er rejsen startet. De første år med denne ordning er afgørende og tillid er nøglen. 

Medarbejderne skal tro på whistleblowerordningen, ellers forandrer den ingenting.  

Whistleblowing in the wind 

Lov om beskyttelse af whistleblowere trådte i kraft 17. december 2021. Virksomheder, der er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen, skal udgive en årsrapport om whistleblower aktiviteten. 

Transparency Danmark har indsamlet årsrapporterne fra 2022 til en samlet, tværgående analyse i rapporten ”Whistleblowing in the Wind”. 

Titlen Whistleblowing in the wind fortæller, at årsberetningerne har en udpræget mangel på detaljer, og den tværgående analyse rejser flere spørgsmål, end data kan besvare. 

Data viser f.eks. at Danmark har et langt lavere aktivitetsniveau end forventet, men årsagen hertil ”… is blowing in the wind”. 

Vi foreslår derfor en forbedring af årsrapporterne i de kommende år. Til inspiration for, hvordan en årsrapport kunne se ud, udgav Transparency Danmark i efteråret 2022 en guide i tre dele. 

Scroll to Top