Whistleblowers

Godt nyt for whistleblowere. 

I Danmark gælder Lov om beskyttelse af Whistleblowere. Loven bestemmer blandt andet, at en whistleblowerordning skal være i gang senest den 17. december 2021. I første omgang for private virksomheder med mere end 200 ansatte. For offentlige dog mere end 50 ansatte. Virksomheder, der er underlagt offentlighedsloven, skal aflægge en årlig beretning. Her kan Transparency International Danmarks guide downloades:

Ordningen skal nu bakkes op. I store private virksomheder, med velfungerende whistleblowerordninger, har det topledelsens opmærksomhed og opbakning. Alle skal med nu, så mange mindre virksomheder også finder en pragmatisk og troværdig måde at få en ordning til at fungere på.

Der skal sikres en god organisatorisk forankring. De personer, der arbejder med ordningen, skal have de rette kompetencer til at undersøge sagerne og håndtere dialogen med whistleblowerne.

Det kan være grænseoverskridende at indberette sager, da det kan dreje sig om chefen, kollegaen, om økonomisk svindel eller mere følsomme krænkelsessager, hvor personalet skal have en faglighed, der kan sikre whistlebloweren. Det kræver både uafhængighed for den der behandler sagen og tillid fra den der har brugt ordningen. 

Der skal sikres at der bliver fulgt op, og at der er åbenhed om resultatet. For at sikre fremadrettet tiltro til whistleblowersystemet, skal konsekvenserne kunne ses. Så vi er ikke i mål endnu, men med loven er rejsen startet. Det første år med denne ordning er afgørende og tillid er nøglen. Medarbejderne skal tro på whistleblowerordningen, ellers forandrer den ingenting. 

Scroll to Top