Indhentning af kandidater til Åbenhedsprisen og Ungdommens Åbenhedspris 2023

Nu er der åbent for nomineringer til  vores to Åbenhedspriser, som skal uddeles for henholdsvis tredje og anden gang. Med priserne ønsker vi i TI-DK at hædre dem i vores samfund, som arbejder for at skabe mere åbenhed og transparens. 

Vi ser frem til at modtage en masse gode nomineringer, som den dygtige priskomité vil udvælge vinderne iblandt. Deadline er 3. august kl. 12.

Explainer - Hvad er problemet ved svingdørsansættelser?

Mange politikere bruger den såkaldte svingdør ved at gå direkte til topstillinger i organisationer, der gennem lobbyarbejde søger indflydelse i politik. Men hvorfor er svingdørsansættelser et problem, og hvad kan vi gøre for at komme dem til livs? Vi har stillet vores formand Jesper Olsen spørgsmål om dette. 

Corruption Perceptions Index 2022

Corruption Perceptions Index er den årlige måling af opfattelsen af korruption i 180 lande verden over. Hvert land får tildelt en score fra 0 til 100, hvor 0 er opfattelsen af meget høj korruption og 100 er opfattelsen af et meget lavt niveau af korruption. 

TI-DK til den internationale anti-korruptions konference

Som bestyrelsesmedlem af Transparency International Danmark deltog jeg til den internationale anti-korruptions konference (IACC) i Washington D.C. fra den 6. til den 10. december. 2000 deltagere fra regeringer, internationale organisationer, erhvervslivet og civilsamfundet deltog på konferencen for at fokusere på dette års tema: “Uprooting Corruption, Defending Democratic Values”.

Privat partistøtte

Skærmbillede 2022-03-25 kl. 13.16.40

Transparency International Danmark arbejder for åbenhed om partistøtte.Det er kun naturligt, at borgere, organisationer og virksomheder vil støtte et parti, der varetager deres interesser. Men partierne bør være åbne om, hvor meget de modtager i støtte og af hvem. Lukkethed avler mistillid og skaber grobund for mistanke.

 

Lobbyisme

christiansborg med c

 

Lobbyisme er en del af den demokratiske samtale – at kunne tale med en politiker og argumentere for en sag er kun rimeligt. Men lobbyisme foregår alt for ofte i det skjulte. Derfor ved få, hvem der yder indflydelse, på hvad og med hvilke argumenter. Det risikerer at undergrave tilliden til det politiske system. 

Whistleblowers

whistleblower

Danmark har fået en whistleblowerordning. 
Nu skal den implementeres, der skal afsættes ressourcer og der skal skabes opmærksomhed og tillid. der er en rejse og en proces forude. Det første år med denne ordning er afgørende og tillid er nøglen. Whistleblower-loven trådte i kraft d. 17. december 2021.

 

Sextortion


Sextortion er misbrug af magt for at opnå en vinding, og adskiller sig på den måde ikke fra andre former for korruption ved andet end, at det er vinding af seksuel karakter. Og som ved andre former for korruption rammer det de svageste og dem med mindst magt hårdest.

 

Coronakrisen

loop

Coronakrisen har vist, at forvaltningen af Danmark måske ikke er så åben, som vi går og tror. Det er ofte under kriser, at man lærer sig selv at kende. Vi skal bruge erfaringerne fra Coronakrisen til at imødekomme de problemer som den har blotlagt.
Transparency International Danmark

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige NGO Transparency International (TI), hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden.

Adresse

Dalgas Have 15
2. sal, lokale V.2.35
2000 Frederiksberg
sekretariatet@transparency.dk

CVR-nummer: 31995876

Scroll to Top