Whistleblowers

whistleblower

Danmark skal have en whistleblower ordning senest december 2021. Vi arbejder for at den skal gælde alle sektorer, og at den bliver indført på en god måde, så alle whistleblowere, kolleger og ledere er sikre på at blive behandlet ordentligt.

Coronakrisen

loop med (C)

Hvad kan vi lære? En krise er en god mulighed for at lære noget om sig selv, og gøre tingene bedre i fremtiden. Coronakrisen har vist, at dansk forvaltningskultur ikke er så åben, som vi går og tror. Det er en oplagt mulighed for at udvikle en ny åben tillidskultur i Danmark.

Lobbyisme

christiansborg med c

Lobbyisme er en del af den demokratiske samtale – at kunne tale med en politiker og argumentere for en sag er kun rimeligt. Men lobbyisme foregår alt for ofte i det skjulte. Derfor ved få, hvem der yder indflydelse, på hvad og med hvilke argumenter. Det risikerer at undergrave tilliden til det politiske system.

Corruption Perceptions Index

Transparency International offentliggør hvert år CPI, som er et mål for graden af korruption i den offentlige sektor. I seneste måling  indtog Danmark førstepladsen, delt med New Zealand. Men det er ikke entydigt positivt, for Danmarks CPI-score falder for femte år i træk, og det afspejler en global tendens: Kampen mod korruption i den offentlige sektor i to tredjedele af verdens lande er stagneret eller ligefrem forværret.

Transparency International Danmark

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige NGO Transparency International (TI), hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden.

Adresse

Dalgas Have 15
2. sal, lokale 2c008
2000 Frederiksberg
sekretariatet@transparency.dk
Scroll til toppen