Transparency International Danmark har uddelt Danmarks Åbenhedspris.
I år kunne Lisbeth Knudsen, formanden for priskomitéen overrække Danmarks Åbenhedspris til to vindere, Whistleblowerforeningen VERON, og gravergrupperne på Berlingske og TV2, der afdækkede gældssagerne i Danske Bank. Udover de to vindere var der yderligere 6 nomineret til prisen
på 70.000 kroner. 

Kommunal- og regionsvalg 2021

I år skal der atter vælges byrødder og repræsentanter til regionerne. Lokalvalg er vigtige, fordi dem der bliver valgt, har stor indflydelse på, og magt over, vores nære hverdag. Vi arbejder på at få større generel åbenhed ved kommunale og regionale valg. 

Corruption Perceptions Index

Transparency International offentliggør d. 28. januar 2021 CPI for 2020, som udgives hvert år og er et mål for graden af korruption. Igen i år indtager Danmark førstepladsen, delt med New Zealand. Men det er ikke entydigt positivt, for Danmarks CPI-score har før været bedre, og det afspejler en global tendens: Kampen mod korruption i den offentlige sektor i to tredjedele af verdens lande er stagneret eller ligefrem forværret.

Skærmbillede 2021-01-27 kl. 18.23.04

Whistleblowers

whistleblower

Danmark skal have en whistleblower ordning senest december 2021. Vi arbejder for at den skal gælde alle sektorer, og at den bliver indført på en god måde, så alle whistleblowere, kolleger og ledere er sikre på at blive behandlet ordentligt.

Coronakrisen

loop

Coronakrisen har vist, at forvaltningen af Danmark måske ikke er så åben, som vi går og tror. Det er ofte under kriser, at man lærer sig selv at kende. Efter kriser må man lære og komme styrkede ud på den anden side.

Lobbyisme

christiansborg med c

Lobbyisme er en del af den demokratiske samtale – at kunne tale med en politiker og argumentere for en sag er kun rimeligt. Men lobbyisme foregår alt for ofte i det skjulte. Derfor ved få, hvem der yder indflydelse, på hvad og med hvilke argumenter. Det risikerer at undergrave tilliden til det politiske system.

Transparency International Danmark

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige NGO Transparency International (TI), hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden.

Adresse

Dalgas Have 15
2. sal, lokale V.2.35
2000 Frederiksberg
sekretariatet@transparency.dk

Scroll til toppen