Generalforsamlinger

Transparency International Danmark holder hvert år omkring marts måned generalforsamling, som er foreningens højeste beslutningsmyndighed. Ethvert medlem har adgang og taleret. Alle medlemmer undtagen støttemedlemmer har stemmeret. Formanden aflægger til hver forsamling en årsberetning, som også er medtaget nedenfor.

Den seneste generalforsamling blev afholdt den 19. marts 2019.
Næste ordinære generalforsamling afholdes marts 2020.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004