Kære ministre og folketingsmedlemmer

I anledning af den nye regering, kommer der nye folk på nye magtfulde poster. Magtskifte er altid en god lejlighed til at sætte fokus og diskutere gråzoner ift korruption. TI-DK’s formand og næstformand, Natascha Linn Felix og Jesper Olsen, skriver i Politiken en opfordring til de nyvalgte politikere og til alle os andre, der omgås magten. Artiklen kan læses nedenfor.

Delegationsbesøg fra Korea

Hvorfor (hvordan) er Danmark gentagende gange fundet i toppen af korruptionsindexet? Dette var titlen på det oplæg, TI-DK’s formand holdte for den sydkoreanske delegation, KPOA (Korean Public Organization Auditors). Sydkorea er arrangørerne for den næste IACC (International Anti-Corruption Conference), der blev afholdt i Danmark sidst. Derfor ønskede delegationen at høre om oplevelsen som vært for verdens største korruptionskonference. Først og fremmest ønskede de dog at lære mere om, hvorfor Danmark er opfattet som verdens mindst korrupte land.

Regionalt møde i TI-S

TI DKs deltagelse i det regionale møde i Berlin     Det regionale møde for Europa og Central Asien bød på en masse spænende diskussioner om Transparency Internationals vision for 2030 og emnerne politisk integritet og beskidte penge.

TI-DK på Folkemødet på Bornholm

TI-DK er sikkert hjemvendt fra Folkemødet på Bornholm. Her deltog vi med tre bestyrelsesmedlemmer og ti frivillige. Der var ikke mulighed for en teltplads fyldt med TI aktiviteter denne gang, men som samlet flok blev der deltaget aktivt i en masse spændende debatter, hvor vi fik spurgt ind til transparens og åbenhed i det danske samfund.

TI-DK på gaden

TI-DK på gaden Op til Folketingsvalget har TI-DK stået i Københavns gader og spurgt de morgenfriske danskere, om de vil være med til at skabe mere åbenhed i den danske regering. Det blev heldigvis til et rungende JA fra borgernes side.  

Borgerforslag: Reel åbenhed om privat partistøtte

Henover foråret har der været stor fokus på manglende åbenhed om privat partistøtte og metoder til at omgås reglerne. Alle kender sagerne om Britt Bager og Marcus Knuth. Normalt kappes partierne i sådanne sager om strammere regler, mere kontrol og højere straf. Men i denne sag har der været påfaldende tavst. Det er som om, der er en uudtalt enighed om, at dette er sagen, der skal gå væk af sig selv. Nu gik det ud over Venstre. Men der er en bred interesse heri. Den er bare lidt forskellig alt efter, hvordan partierne finansierer deres aktiviteter. Vi står midt i én af Danmarkshistoriens dyreste valgkampe. Og metoderne til at samle penge ind til partier og kandidater er mange. Nogle partier har erhvervs- og pengeklubber. Som noget af det nye bruger kandidater facebookindsamlinger, som har vist sig at være ret effektivt. Derfor opfordrer Transparency International Danmark til, at man støtter et borgerforslag om at skabe reel åbenhed om privat partistøtte.

Konference om politisk korruption

Transparency International Danmark deltog i en konference om politisk korruption i Polens hovedstad fra d. 8.-10. maj 2019 Hovedformålet bag konferencen var at øge viden og forståelse om politisk korruption i TI chapters og at forbedre evner til at analysere forskellige cases af politisk korruption. Konferencen blev afholdt i samarbejde mellem Transparency Internationals hovedsekretariat i Berlin, OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) og ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights).

Scroll til toppen