Klima og Korruption

Klimakrisen er formentlig en af de største indsatsområder, vi som menneskehed nogensinde har stået overfor. Det skorter hverken globalt eller i Danmark på store politiske ord, forventning og bevillinger.

Store problemer, store penge. Hvis indsatsen skal bære frugt, og vi skal ud på den anden side med en reducering af klimaforandringerne, kræver det mange penge. Ifølge World Economic Forum vil den grønne omstilling i de kommende år på verdensplan have for brug op mod 3,5 billioner dollars om året.

Udfordringen ved, at der bevilges mange penge, og det store politiske krav om hurtighed er, at man ikke altid kan være lige grundig i forberedelsen af projekter. Samtidig er udfordringen, at det hele ikke må sande til i bureaukrati.

Derfor kræver det særligt fokus på åbenhed og transparens når midler skal fordeles og opfølgning på, hvordan pengene bliver formidlet. Man må ikke være bange for at begå fejl. For det vil ske. Det afgørende er, at der er en plan for, hvad man gør, når det sker. Og er åbne herom.

Transparency International Danmark mener, at der skal lægge klare planer for projekters udførelse både hvad angår tid og effekt og hvad og hvem. Derfor bør alle politiske prioriteringer omkring klimainvesteringer også inddrage en risikovurdering i forhold til korruption. Hvis ikke man tager det med, risikerer vi at mindske effekten af de politiske prioriteringer. Og så får vi aldrig løst klimakrisen.  

Scroll to Top
Transparency International Danmark