Ekspertnetværk

Banner billede (meget beskåret)

Transparency International Danmarks ekspertnetværk

Netværk af danske forskere

Transparency International Danmark har samlet et netværk af danske forskere med viden og ekspertise af general relevans for området om korruption og magtmisbrug.

Netværket er dannet med det formål at styrke videns delen, som også vi kan bruge til vores arbejder. Der er ikke andre formelle relationer mellem forskerne og Transparency International Danmark end dette.

Deltagerne i netværket har sagt ja til at stå på denne liste, så man kan kontakte dem, hvis man vil vide mere inden for deres forskningsfelt.

Ekspertnetværk

Anne Rasmussen professor i statskundskab, Københavns Universitet
ar@ifs.ku.dk
https://annerasmussen.eu

Emneområder:

 • Interesseorganisationer & lobbyisme
 • Offentlig opinion og meningsdannelse
 • Politiske partier
 • Brugen af sociale medier blandt politikere og organisationer
 • Den politiske svingdør (særligt i DK og EU)
 • Politisk adgang og indflydelse
 • Offentlige høringer, råd og nævn
 • Corona krisens påvirkning af interessevaretagelse

 

Asmus Leth Olsen, Professor MSO ved Institut for statskundskab, Københavns Universitet
ajlo@ifs.ku.dk
Tlf. +4529848692
www.asmusolsen.com

Emneområder:

 • Eksperimentel offentlig forvaltning
 • Eksperimentelle studier af ærlighed i den offentlige sektor
 • Borgernes syn på den offentlige service
 • Diskrimination af etniske minoriteter

 

Benjamin Carl Krag Egerod Assistent Professor, Department of International Economics, Government and Business, Copenhagen Business School
bcke.egb@cbs.dk
Tlf. +4538152678

Emneområder:

 • Lobbyism
 • Corruption in highly developed democracies
 • Relations between firms and bureaucrats and politicians
 • Private influence on political regulation

 

Christian Bjørnskov Professor i Økonomi, Aarhus Universitet
chbj@econ.au.dk
Tlf. +4587164819

 

Frederik Kjøller Larsen Ph.D. stipendiat ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
fkl@ifs.ku.dk
Tlf. +4535326884

Emneområder:

 • Private fordele og ulemper ved politiske embeder
 • Politikeres lønninger og vederlæggelse
 • Politiske karrierer

 

Hans Krause Hansen Professor, Ph.D., Department of Management, Society and Communication at Copenhagen Business School
hkh.msc@cbs.dk
Tlf. +4538153201

 

Lene Holm Pedersen, Professor Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
ihp@ifs.ku.dk 
Tlf. +4535335828

Emneområder:

 • aflønning af politikere – før, under og efter indvalg

 

Martin Paldam Professor emeritus ved institut for økonomi, Aarhus Universitet
mpaldam@econ.au.dk
Tlf. +4587165545
http://www.martin.paldam.dk

Emneområder:

 • Landemønstre i korruption

 

Mette Frisk Jensen Seniorrådgiver, Ph.D., Leder af Danmarkshistorien.dk, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
hismfj@cas.au.dk
Tlf: +4525566682

Emneområder:

 • Dansk korruptions- og korruptionsbekæmpelseshistorie i tiden efter 1660

 

Mogens K. Justesen Professor (mso), Ph.D., Department of International Economics, Government and Business, Copenhagen Business School
mkj.egb@cbs.dk
Tlf: +4538153564

 

Morten Koch Andersen Postdoc ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet
mka@anthro.ku.dk
Tlf. +4522378367

Emneområder:

 • Corruption and human rights
 • Corruption and torture
 • Corruption and violent extremism
 • Corruption in the maritime sector

 

Sten Bønsing professor, Ph.D., Juridisk Institut, Aalborg universitet
sb@law.aau.dk
Tlf. +4599408269

Emneområder:

 • Inhabilitet
 • Karantæne og svingdørsprincippet
 • Aktindsigt/offentlighed
 • Bestikkelse/gaver
 • Embedsmisbrug og strafferetligt, straffelovens §§ 155-157

  

Tim Knudsen Professor Emeritus, Statskundskab Studienævn, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
timk@privat.dk
Tlf. +4538866460

Emneområder:

 • Dansk forvaltningshistorie
 • Den formindsket korruption i Danmark

 

Wiebke Marie Junk Adjunkt på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
wiebke.junk@ifs.ku.dk
Tlf. +4535333812
www.wiebkejunk.com

Emneområder:

 • Interesseorganisationer
 • Den Offentlige Mening og Politisk Indflydelse
 • Lobbykoalitioner
 • Framing og Medie-effekter
 • Interessevaretagelse under Coronakrisen
 • Miljø- og Klimapolitik
Scroll to Top
Transparency International Danmark