Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Tidligere nyhedsbreve og indlæg kan findes nedenfor.

Nyhedsmail – Oktober 2019

I denne nyhedsmail kan du bl.a. læse om EU’s nye whistleblowerdirektiv og retsagen om Britta-Nielsen

Nyhedsmail – August/September 2019

I denne nyhedsmail kan du bl.a. læse om TI-DK’s oplevelser på Ungdommens Folkemøde

Nyhedsmail – Juli 2019

I denne nyhedsmail kan du læse om de artikler og møder, TI-DK har været en del af

Nyhedsmail – Juni 2019

I denne nyhedsmail kan du læse om Folketingsvalget, Folkemødet på Bornholm og to ledige stillinger 

Nyhedsmail – Maj 2019

I denne nyhedsmail kan du læse om vores opfordring til forbedrede regler om privat partistøtte

I denne nyhedsmail kan du læse om vores borgerforslag om reel åbenhed om privat partistøtte

Nyhedsmail – April 2019

I denne nyhedsmail kan du læse et faktaark omkring en undersøgelse af partiernes holdninger til privat partistøtte.

Læs faktaarket her

Læs nyhedsmailen her

Nyhedsmail – Februar 2019

I denne nyhedsmail kan du læse om snydeadfærdsforskning

Læs nyhedsmailen her

Nyhedsmail – December 2018

I denne nyhedsmail kan du læse en kronik skrevet ifm. den internationale anti-korruptionsdag

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – November 2018

November nyhedsbrevet har temaet ‘Whistleblowere’. Heri kan du læse om de seneste aktuelle whistleblower sager, bl.a. Britta-sagen, Danske Bank skandalen.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Juli 2018

I indeværende nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores events med korruptionsbudskaber på Roskilde Festival, dommen i ATEA- sagen og opdateringer ift. IACC-konferencen.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Maj 2018

I dette nyhedsbrev kan du læse om, at Transparency er blevet Equality Partner med Roskilde Festival 2018, de nyeste opdateringer ifm. IACC, hvordan der udspiller sig nepotisme på Fyn og meget mere.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Februar 2018

I dette nyhedsbrev kan du læse om IACC, vores perspektiv på Lars Løkkes modtagelse af gaver fra kvotekongen, øget overvågning af topembedsmænd, fusk ifm. bygningen af nyt sygehus, nye målsætninger til TI-DK’s strategi og meget mere.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – November 2017 

I dette nummer kan du læse, om hvordan Danmark jævnligt oplever korruptionssager, og om det moralske kompas bør rejusteres. Derudover forholder vi os til Danske Bank-sagen og medvirken til hvidvask af penge, samt hvordan Allerslev-sagen kan karakteriseres som korruption.
Danmark har fortsat meget at kæmpe for i kampen mod korruption!

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Juli 2016

I denne version af nyhedsbrevet kan du læse om en ny rapport om transparens i ejerskabsforhold i G20 og den store lækagesag om pengely i Panama, og vil derfor også rette fokus mod pengely generelt. Vi bringer desuden en endelig statusrapport fra TRAC2016 projektet om gennemsigtighed i danske virksomheder.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Februar 2016

I denne version af nyhedsbrevet kan du læse om kommende arrangementer, igangværende projekter, videoer om antikorruption og en opfølgning på korruption i sportens verden.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – December 2015

I december måneds nyhedsbrev kan du læse om korruption i sportens verden, samt danne dig et overblik over korruptionsnyheder i pressen fra oktober og november måned.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Oktober 2015

I oktober måneds nyhedsbrev kan man bl.a. læse om Bo Smith-udvalgets nye rapport i samspillet mellem embedsmænd og politikere, nye regler for nødløgne samt FN’s nye udviklingsmål.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – August 2015

I august måneds medlemsnyhedsbrev kan du læse om de mange sager om korruption i kommunerne, der er kommet frem i løbet af sommeren, om vores kommende konference, der skal hjælpe danske virksomheder til at undgå korruption i udlandet, og en anmeldelse af bogen “Red Notice”.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Juni 2015

I juni måneds nyhedsbrev kan du læse om korruptionen i FIFA, finansministerens hemmeligholdelse af DONG-bud og whistleblowing. Du kan også deltage i vores valgquiz og få rabat første år af dit medlemskab, hvis du melder dig ind inden folketingsvalget.
Som noget nyt kan du i venstre side se en liste over vores aktiviteter i den kommende periode, så du er bedre orienteret om vores indsats for transparens og mod korruption.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – April 2015

Der er sket meget i Transparency International Danmark siden sidste nyhedsbrev. I april måneds nyhedsbrev kan du læse om vores nye bestyrelse, nye vedtægter, nye lokaler og vores arbejde med partistøtte og mere transparens i Tyrkiet.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – November 2014

I november måneds nyhedsbrev kan du læse om vores facebookkampagne, ændringer i bestyrelsen, arbejdet for whistleblowere og Danmarks dårlige placering på ranglisten over lande, der kæmper mod korruption i udlandet.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Maj 2014

I maj måneds nyhedsbrev kan du læse om Transparency Internationals initiativer op til Europaparlamentsvalget og om målingen af korruptionsniveauet i EU.
Du kan også læse om vores formands besøg i Uganda og om Transparency’s syn på afsløringen af overvågning og bestikkelse hos Se & Hør.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – November 2013

Novembers nyhedsbrev indeholder en invitation til lanceringen af årets Corruption Perception Index d. 10. december. Du kan også læse mere om whistleblowere i Danmark og om debatten der blev afholdt i Landstingssalen d. 7. november. Desuden kan du læse mere om GGGI, nye initiativer for antikorruption blandt virksomheder i EU, og e-læringsværktøjer der skal sørge for at uddanne medarbejdere til at undgå korruption.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – Juli 2013

I julis nyhedsbrev kan du blandt andet læse om den nyligt afholdte konference vedrørende korruption og bestikkelse i den private sektor – en konference TI-DK arrangerede på CBS i samarbejde med DI, hvor vi også havde besøg af Transparency Internationals formand Huguette Labelle. Derudover kan du læse om Transparency Internationals 20 års fødselsdag, bestyrelsesformandens besøg i Mexico, regionsmøde i Lissabon.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – April 2013

I aprils nyhedsbrev kan du læse om en vigtig debat om forslaget til ny offentlighedslov og om den kommende anti-korruptions konference i maj. Derudover kan du læse om Danmark’s manglende håndhævelse af OECD Konventionen mod bestikkelse i udlandet, samt læse om de nye initiativer EU Kommission vil introducere i EU.

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – februar 2013

Som det første nyhedsbrev i 2013, kigger vi både tilbage på året der gik og fremad mod nye strategiske udfordringer. I februars nyhedsbrev kan du læse formandens beretning og årsrapporten for 2012/2013 samt vores nye 5-årige strategi, der alle præsenteres på årets generalforsamling.
Desuden følger vi op på det nye lovforslag til en offentlighedslov med en invitation til en offentlig høring. Endelig indeholder nyhedsbrevet også en invitation til antikorruptions-konferencen som TI Danmark i samarbejde med DI og CBS holder i maj.
Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – december 2012

Decembers nyhedsbrev sætter fokus på Transparency Internationals årlige korruptionsindeks, CPI, som offentliggøres i dag. Danmark ligger på en førsteplads, og Transparency International Danmark benytter lejligheden til at gå bag om den danske placering, idet vi samtidig udgiver vores fire policy papirer om offentlighedsloven, whistleblowing, den private sektor og partistøtte. Desuden følger vi op på OECD’s anti-bestikkelseskonvention og tilbyder os som partner i forbindelse med Danmarks nye mæglings- og klageinstitution. Endelig indeholder nyhedsbrevet en beretning fra vores formand, som deltog ved Transparency Internationals årlige medlemsmøde, som denne gang foregik i Brasilien, der er placeret som nr. 69 på årets korruptionsindeks.
Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev – oktober 2012

Oktobers nyhedsbrev sætter fokus på troværdighed og på de udfordringer, som danske virksomheder er stillet over for, når de forsøger at overholde både dansk og international anti-korruptionslovgivning. Samtidig overvejer vi, om USA kan være et forbillede for Danmark, når det kommer til behandlingen af whistleblowere. OECD og Den Afrikanske Udviklingsbank gør status over anti-korruptionslovgivningen i Afrika, og vi er eftertænksomme efter at have set ”Ambassadøren”.
Læs nyhedsbrevet heras