Konkrete sager

Vi kan ikke hjælpe med konkrete sager

Transparency International Danmark er ikke en myndighed. Vi er ikke journalister. Vi er ikke et advokatkontor. Vi hverken efterforsker, researcher eller fører sager.

Vi udtrykker altid gerne holdninger til generelle emner men kun til enkeltsager, hvis der har været foretaget et journalistisk arbejde forud, og vi kommenterer alene til medier, der er tilmeldt pressenævnet.

Vi arbejder for åbne døre i det politiske system, så penge, interesser og lobbyister er fuldt synlige, og et samfund, hvor de samme regler gælder for høj som lav. Vi arbejder for, at der er vandtætte skodder mellem personlige interesser og politiske interesser, så de med betroet magt ikke kan (mis)bruge den til berigelse eller karriereudvikling. Transparency International Danmark er en lille organisation stort set baseret på frivillig arbejdskraft, og selvom trangen til at tage tyren ved hornene kan komme over os alle, har vi ikke ressourcer til at beskæftige os med behandling af konkrete sager.

 Der findes andre afdelinger af Transparency International, der har en mere direkte tilgang til arbejdet, f.eks. den tjekkiske. 

Scroll to Top
Transparency International Danmark