Korruption Definition

Transparency International definerer korruption som:

“misbrug af betroet magt for egen vindings skyld“

Egen skal forstås bredt, så det også kan omfatte en gruppe af fysiske eller juridiske personer, ligesom ordet vinding kan omfatte penge, værdier, magt eller andre fordele.

Transparency International opdeler korruption i tre kategorier:

  • Grov korruption
  • Simpel korruption
  • Politisk korruption

Simpel korruption er handlinger af dagligdagskarakter. Det kan være laverestående embedsfolk, der misbruger deres magt overfor borgere, som ønsker at benytte fundamentale goder eller offentlige serviceydelser. For eksempel kan en læge tage ekstra penge for at behandle patienter eller politifolk kan tage penge for at slippe bilister gennem en vejspærring.

Grov korruption er handlinger, som begås at toppolitikere og topembedsmænd, der misbruger deres magt til at berige sig på vegne af befolkningen.

Politisk korruption udøves af politikere, som misbruger deres position til at øge deres magt, status eller formue ved at manipulere politikområder, institutioner eller procedureregler ved tildeling af ressourcer og økonomiske midler.

Læs mere detaljerede eksempler på korruption her

Links til andre definitioner på korruption:

Business Anti-Corruption Portal

Danida

Scroll to Top
Transparency International Danmark