Definition

Transparency International definerer korruption som:

“misbrug af betroet magt for egen vindings skyld“

Ordet “egen” skal forstås bredt, så det også kan omfatte en gruppe af fysiske eller juridiske personer, ligesom ordet “vinding” kan omfatte penge, værdier eller andre fordele.

På internationalt plan opdeler Transparency International korruption i 3 kategorier:

  • Grov korruption (”Grand corruption”)
  • Simpel korruption (”Petty corruption”)
  • Politisk korruption

Grov korruption er handlinger, som begås at top politikere og top embedsmænd, som fordrejer forskellige politikområder eller selve det fundamentale styre i en stat, hvorved disse ledere beriger sig på vegne af befolkningen.

Simpel korruption er handlinger af dagligdags karakter, hvor lavt- eller middel rangerende embedsmænd misbruger deres betroede magt overfor borgere, som ønsker at benytte fundamentale goder eller offentlige serviceydelser som hospitaler, skoler, politi eller andre myndigheder.

Politisk korruption udøves af politikere, som misbruger deres position til at øge deres magt, status eller formue ved at manipulere politik områder, institutioner eller procedure regler ved tildeling af ressourcer og økonomiske midler.

Der findes ikke én udtømmende opremsning af handlinger, som tilsammen dækker begrebet “korruption”. Nedenfor er oplistet en typiske række korrupte handlinger samt konkrete eksempler (virkelige/anonymiserede eller konstruerede). Korruption kan forekomme både i den offentlige sektor og i den private sektor.

Links til andre definitioner på korruption:

Business Anti-Corruption Portal

Danida