Korruption i udlandet

Korruption I Udlandet

Korruption er et af de største samfundsmæssige udfordringer

Danmark og resten af Norden er relativt forskånet for korruption. I store dele af verden er korruption dog et af de største samfundsmæssige problemer. Ifølge Transparency Internationals indeks for korruption er det et særligt stort problem i det meste af Afrika, Sydamerika og mange lande i Asien, samt i Østeuropa – groft sagt udviklingslandene og den tidligere Østblok. I udviklingslande er korruption typisk ét af andre store problemer, mens det i visse tidligere Sovjetrepublikker er det allerstørste samfundsproblem.

Broget billede af korruption i Europa

Den vestlige verden er på ingen måde fri for korruption, men billedet er her mere broget. De nordiske lande har generelt meget lidt korruption og det gælder også mange andre EU-lande. Visse sydeuropæiske lande som Italien og Grækenland har dog langt mere korruption end resten af EU. De store EU-lande Tyskland og Frankrig er bestemt heller ikke forskånet for korruption og det samme gælder Japan og USA.

Korruption har også konsekvenser for danske firmaer

Ud over de alvorlige konsekvenser, korruption har i de enkelte lande har det også direkte konsekvenser for danske firmaer og skattekroner. Med den øgede globalisering har danske firmaer i stigende grad vendt sig mod de nye markeder i øst til eksport og investeringer. En stor del af væksten i dansk eksport er således gået til Østeuropa og Asien, hvor korruption er meget udbredt. I begge af de to store nye danske eksportmarkeder, Kina og Rusland, er korruption et næsten uundgåeligt fænomen i erhvervslivet. Danske erhvervsorganisationer har forsøgt at imødekomme dette problem med information blandt medlemmerne, blandt andet DI der har udgivet bogen ”Undgå korruption”.

Korruption er et fokusområde for dansk udviklingsbistand

Også i forbindelse med dansk udviklingsbistand er korruption et problem. I stort set alle de lande, Danmark giver bilateral udviklingsbistand til, er korruption et stort problem i forretningslivet og dagligdagen. Danske bistandsmidler er derfor i reel fare for at ende i korrupte politikere og embedsmænds lommer. Danida har i et forsøg på at imødekomme problemet lavet en anti-korruptions-strategi og gennemført et ambitiøst træningsprogram for alle medarbejdere.

Scroll to Top
Transparency International Danmark