Lobbyisme

Lobbyisme

Argumentet over pengene.

Danmark bør have et lobbyregister, der sikrer, at borgerne ved, hvem de folkevalgte politikere holder møde med – og om hvad.

Det er rimeligt, at borgere, virksomheder og organisationer kan nå folkevalgte politikere, og påvirke dem med argumenter og indsigt. Det er en del af den demokratiske samtale og proces, men den demokratiske samtale bør ikke foregå i det skjulte, og det bør altid stå klart, hvem politikere taler med, og hvilke argumenter de lytter til.

Under det lovforberedende arbejde er det kun rimeligt, at interesseorganisationer kommer til orde. Men når der er penge mellem organisationer og politikere, er der grund til agtpågivenhed.

Danmark bør have et lobbyregister, som synliggør, hvem der køber sig adgang til politikere, og som garanterer, at det er det gode argument – ikke pengene – der påvirker de folkevalgte.

Danmark bør have et lobbyregister, som sikrer, at landets borgere kan få indsigt i argumenterne.

I forlængelse deraf er det kun naturligt, at det registreres, hvilke eksterne aktører embedsværket har kontakt med, mens lovene forberedes.

Danskerne bør have indsigt i folkevalgte politikeres erhvervs- og private økonomiske interesser. Derfor mener Transparency International Danmark, at Folketingets hvervregister skal gøres obligatorisk. Ligeledes bør der være en karensperiode, så politikere ikke kan forlade ministerkontoret en dag og med ministermappen i hånden gå ind ad døren til en virksomhed eller interesseorganisation den næste.

Danmark bør have et lobbyregister!

Scroll to Top