Studentermedhjælper til Transparency International Danmark

Kunne du tænke dig at arbejde for en NGO, som kæmper for en god sag? Så har Transparency International Danmark studiejobbet til dig!

Da den ene af vores studenter skal i praktik på General Konsultatet i New York, søger vi nye kræfter. Transparency International Danmark (TI-DK) er den danske afdeling af Transparency International, og vores eksistensberettigelse er kampen mod korruption og for transparens og integritet. Selvom Danmark i en international kontekst kan anses som forgangsland på området, er det ikke anledning til at læne sig tilbage. Det eksemplificerer Mink-sagen og de mange MeToo sager, hvor enten magtmisbrug eller utilstrækkelig gennemsigtighed har fået omfattende konsekvenser. Vi oplyser om konsekvenserne af korruption og arbejder bl.a. for at forbedre reglerne for privat partistøtte og lobbysime, og for at øge opmærksomheden på en ambitiøs implementering af whistleblowerordninger, som skal komme korruption til livs.

Som studentermedhjælper i TI-DK kommer du til at spille en central rolle i vores arbejde, da vi er en lille organisation bestående af to studentermedhjælpere og en frivillig bestyrelse. Udover at få ansvaret for organisationens generelle drift og administration, vil du få mulighed for selv at præge dine arbejdsopgaver.

 

Følgende er eksempler på generelle opgaver

 • Bestyrelsesbetjening (deltage i bestyrelsesmøder, dagsorden, referat og logistik omkring møderne)
 • Besvare henvendelser til sekretariatsmailen (høringsinvitationer, henvendelser fra fællessekretariatet i Berlin og andre TI afdelinger, borgerhenvendelser mm.)
 • Skrive nyheder til hjemmesiden
 • Skrive og udgive vores nyhedsbreve
 • Opdatere og vedligeholde vores hjemmeside
 • Assistere koordinationen af arbejdet i frivillig-gruppen og dets aktiviteter
 • Assistere bestyrelsen med opgaver (fx deltage i udarbejdelse af rapporter, dataindsamling, forberede aktiviteter)
 • Vedligeholde medlemsdatabasen og opkræve kontingenter

Jobbet kommer med masser af ansvar og frihed. I det daglige refererer du til foreningens formand og næstformand for sparring, men da de har fuldtidsjob ved siden af, kræver det samtidig, at du er typen, der selv kan træffe beslutninger og ikke skal have instrukser for at kunne arbejde effektivt og struktureret.

 

Om dig:

 • Du læser på en videregående uddannelse
 • Du interesserer dig for korruptionsspørgsmål
 • Du er god til at tage initiativ, trives med høj grad af selvstændighed og arbejder struktureret
 • Du har gode skriftlige formidlingsevner
 • Du er god til at kommunikere og har lyst til at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Du besidder gode engelskkundskaber. Nogle af vores aktiviteter sker i samarbejde med hovedkontoret i Berlin og afdelinger i andre lande
 • Du er fortrolig med Office-programmer og kommer til at arbejde med vores udadvendte platform til hjemmeside og mailudsendelser (WordPress og MailChimp)
 • Har du erfaring med SoMe er det et plus men ikke et krav

Hvad får du?

 • Du bliver en del af et hold ildsjæle, som brænder for sagen og har stor viden på området.
 • Et indgående kendskab til NGO-arbejdet i Danmark og forståelse for at arbejde som del af en global bevægelse med en fælles strategi.
 • Et tæt samarbejde med ledelsen i organisationen – du er tæt på beslutningerne og har stor medindflydelse.
 • Viden om både nationale og internationale problematikker relateret til korruption.
 • Mulighed for at skrive bacheloropgave eller speciale i samarbejde med organisationen og trække på bestyrelsens erfaring og faglighed.
 • Erfaring med kommunikationsarbejde.
 • Solide administrative kompetencer.

Kontoret ligger på CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg. Hvor meget man ønsker at benytte sig af kontoret er op til dig selv og din kollega.

 

Yderligere oplysninger?

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte en af TI-DK’s sekretariatsmedarbejdere: 

Sigrid Gundersen, mobil: 51 54 33 80; e-mail: sgundersen@transparency.dk

Oliver Kofod Nørgård, mobil: 22 79 15 86; e-mail: onorgard@transparency.dk

 

Tjek også hjemmesiden: www.transparency.dk

 

Stillingen er med start 1. februar 2022 og er normeret til gennemsnitligt 10 timer pr. uge.

 

Din ansøgning:

Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning senest d. 14. Januar kl 12:00 til sekretariatet@transparency.dk med emne: Studentermedhjælper.

 

Der afholdes to samtalerunder, første runde bliver online på Teams og anden runde bliver fysisk (så fremt det er sundhedsmæssigt forsvarligt). Samtalerne forventes afholdt i uge 3-4 2022. Skriv gerne på forhånd i din ansøgning om der er en dag i uge 3 som du ikke kanholde samtale hvis du bliver valgt.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

Oliver, nuværende studentermedhjælper

Det tager jeg med videre

 

Som studentermedhjælper ved Transparency International Danmark har jeg fået tildelt et stort ansvar for organisations generelle drift, hvilket har været enormt lærerigt og spændende. Det betyder også at man har mange hatte på i arbejdet og at man derved også kan udvikle gode kompetencer indenfor mange områder.

 

I arbejdet har jeg fået et unikt indblik i, hvordan en lille organisation, men en kompetent og handlekraftig bestyrelse, kan have en stor stemme i den offentlige debat om korruption og magtmisbrug. Samtidig også hvordan denne stemme bedst omsættes til reel og effektiv politisk interessevaretagelse.

 

Den største gevinst ved at være studentermedhjælper i TI-DK, er, at man som studentermedhjælper kan komme med forslag til organisationens arbejde og være en central del i udarbejdelsen af strategier, emner eller rapporter som organisationen arbejder med. Man bliver derved taget alvorligt og anerkendt som en person, der kan komme med viden fra ens uddannelse, der kan være til gavn for organisationen. Jeg har været en stor del af at udvikle en strategi for at øge organisationens økonomi og medlemmer, og jeg har deltaget aktivt i udførelsen af denne strategi og frit fremlagt mine tanker og vurderinger til bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen og udførelsen af denne strategi, hvilket har været meget lærerigt.

 

Slutteligt, vil jeg understrege, at jeg har lært rigtig meget om korruption og magtmisbrug, især fra en løsningsorienteret tilgang, hvilket jeg har været stolt over, når jeg har repræsenteret organisationen. TI-DK har altid kommet med konstruktive løsningsforslag til de emner og sager, vi er blevet præsenteret for i pressen.

Sekretariatet

Sekretariatet bemandes af studentermedhjælperne, Sigrid og Oliver. 

Kontakt
Transparency International Danmark
C/O CBS
Dalgas Have 15, 2. sal, lokale V.2.35
2000 Frederiksberg

Sekretariatet@transparency.dk

Sigrid Gundersen
Læser BA i Peace and Conflict Studies på Malmö Universitet
sgundersen@transparency.dk
Studentermedhjælper

Oliver Kofod Nørgård
Læser Bsc i International Business and Politics på Copenhagen Business School
onorgard@transparency.dk
Studentermedhjælper

Scroll til toppen