Privat partistøtte

Transparency International Danmark arbejder for åbenhed om partistøtte.

Det er kun naturligt, at borgere, organisationer og virksomheder gerne vil støtte et parti, der varetager deres interesser. Det gælder selvfølgelig også økonomisk. Et sundt og stærkt demokrati kræver stærke partier. Men partierne bør være åbne om, hvor meget de modtager i støtte og af hvem. Der bør i det hele taget være åbenhed om privat partistøtte. Lukkethed avler mistillid og skaber grobund for mistanke.

TI-DK mener derfor, at der skal være pligt til at oplyse alle bidrag over 2.000 kroner. Som reglerne er i dag, skal man blot offentliggøre bidrag på over 20.000 kroner. At sætte en lavere grænse for, hvornår bidrag skal offentliggøres, vil være med til at styrke tilliden til det politiske system. Det vil også være med til at sikre, at politikere ikke falder for fristelsen til at ”lade sig købe”.

Samtidig bør muligheden for at byde på offentlige projekter være begrænset for dem, der har støttet en politiker eller et politisk parti med mere end 2.000 kroner. Vi mener dog stadigvæk, at almindeligt medlemskab af et parti skal være anonymt.

Politikere og politiske organisationer udfordrer både rimelighed og lovgivning, når de – i søgen efter smuthuller – kaster sig ud i stadig større retorisk og moralsk kreativitet for at skjule, hvem de bliver betalt af, og hvor meget de får.

Offentligheden bør altid kunne få at vide hvem, der har betalt og hvor meget, ligesom partiernes regnskaber bør være offentligt tilgængelige.

Det bør ikke være muligt at krybe under beløbsgrænsen ved at fordele et bidrag ud på flere juridiske personer. Det bør ikke være muligt at gemme sig og sine bidrag ved hjælp af ejendommelige abonnementsordninger eller bag begreber som dialogfora og erhvervsklubber eller andre fiksfakserier.

Åbenhed kan man skabe på mange måder. Men vi kan konstatere at de eksisterende regler ikke virker. For der skabes ingen reel åbenhed. Det er blandt andet derfor, at Danmark har fået kritik af Europarådet (GRECO) gentagende gange, fordi vi ikke efterlever deres anbefalinger.

Danmark er, når det kommer til partistøtte, en sort plet på europakortet.

Læs mere her.

TI-DK frivilligegruppe spreder budskabet om åbenhed om partistøtte i anledning af folketingsvalget 2022. 

Banner: ‘Vi ønsker alle en festlig valgkamp – men hvem betaler gildet?’

Scroll to Top
Transparency International Danmark