Danmarks Åbenhedspris

Danmarks Åbenhedspris

Hvert år uddeler Transparency International Danmark den anerkendte Danmarks Åbenhedspris samt Ungdommens Åbenhedspris. Der er flere nominerede til priserne og kan både være journalister, organisationer, privatpersoner, eksperter m.fl., som alle har været med til at sætte fokus på korruption og arbejdet for at skabe mere åbenhed i samfundet. Vinderne offentliggøres til en prisuddeling, der de seneste to år har fundet sted om efteråret. I forbindelse med at vinderne annonceres, får de en begrundelse af priskomiteen for, hvorfor netop de har vundet Danmarks Åbenhedspris eller Ungdommens Åbenhedspris. 

Danmarks Åbenhedspris og Ungdommens Åbenhedspris har det formål at hylde nogle af de mennesker i det danske samfund, som er med til at arbejde for at gøre Danmark til et mere åbent samfund og vise, hvilke konsekvenser korruption kan have. Deres arbejde viser også, hvorfor det er vigtigt at have fokus på at mindske korruption og afliver myten om, at “der ikke er korruption i Danmark”. Dette sætter TI Danmark fokus ved at uddele en pris, der hylder netop dette vigtige stykke arbejde. 

Prisuddelingen er nu blevet afholdt tre gange i 2021, 2022 og 2023, hvor Ungdommens Åbenhedspris blev uddelt i 2022 og 2023. Til prisuddelingerne har der været fuldt hus, hvor journalister, eksperter og andre interesserede inden for feltet har deltaget. Det har altså været en stor succes og vi ser allerede frem til at uddele priserne igen i år. 

Danmarks Åbenhedspris 2024

Læs her om det kommende arrangement i 2024.

Danmarks Åbenhedspris 2023

Læs her om arrangementet i 2023 og vinderne af Åbenhedsprisen 2023 og Ungdommens Åbenhedspris 2023.

Danmarks Åbenhedspris 2022

Læs her om arrangementet i 2022 og vinderne af Åbenhedsprisen 2022 og Ungdommens Åbenhedspris 2022.

Danmarks Åbenhedspris 2021

Læs her om arrangementet i 2021 og vinderne af Åbenhedsprisen 2021.

Priskomiteen
Priskomiteen består af seks medlemmer og det er dem, som bestemmer hvem blandt de nominerede, som skal vinde Åbenhedsprisen og Ungdommens Åbenhedspris. 
Herunder ser du medlemmerne og hvorfor de mener, at åbenhed er helt centralt i samfundet.
 
Lisbeth Knudsen
Formand for priskomiteen

Strategidirektør på Altinget og Mandag Morgen samt formand for Demokratikomissionen

Et tillidsbaseret samfund som det danske bygger på åbenheds, og på at magt ikke misbruges hverken i offentligt embede eller i den private sektor. Når tilliden alligevel indimellem bliver brudt, er det godt, at der er nogen til at holde øje med det og bringe det frem i lyset. Denne nye pris skal være med til at sætte fokus på åbenhed eller mangeln på samme i det danske samfund og på dem, der har modet og handlekraften til at pege på, når tillidskontrakten bliver brudt”

Jesper Olsen
Næstformand for priskomiteen

Formand for Transparency International Danmark

Vi indstifter en pris, fordi vinderen meget gerne skulle inspirere og give håb til andre, der gerne vil udvikle den danske tillidskultur, hvor vi har tillid til, at andre gør det, de gør, fordi det er rigtigt, og ikke fordi de bliver kontrolleret. Vi kan ikke kontrollere os til et bedre samfund, og det er der, hvor åbenhed hjælper os med at gøre det rigtige.

Bo Smith
Medlem af priskomiteen

Fhv. formand for Bo Smith-udvalget, medlem af partistøtteudvalget og fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet

I et folkestyre er det bedste værn mod misbrug af magt åbenhed. Borgerne skal kunne gennemskue virksomhedernes anvendelse af økonomisk magt, myndighedernes respekt for rettigheder og ligebehandling og grundlaget for politikernes beslutninger. Med åbenhedsprisen sættes der fokus på, hvordan åbenheden konkret kan fremmes i Danmark.

Tom Jacobsgaard
Medlem af priskomiteen

Direktør for Bestyrelsesforeningen og direktør for CBS Bestyrelsesuddannelser

Åbenhed, viden og kompetencer samt magtdeling er afgørende for værdiskabelse – i virksomhederne, for aktionærer, stakeholders og samfund. Åbenhed er afgørende for, at markedspladser fungerer –  i forbrugernes og investorernes interesse. Åbenhed er afgørende for, at vi hver og en kan gøre vore egne valg og bidrage til, at Danmark fremadrettet vil være et foregangsland – demokratisk, økonomisk og bæredygtighedsmæssigt

Anne Birgitte Gammeljord
Medlem af priskomiteen

Founding Partner i Rovsing & Gammeljord

“En reel åbenhed i lovgivningsprocessen og i forvaltningen er væsentlig for den fortsatte opretholdelse af tilliden til, at myndigheder og samfundsbærende institutioner træffer de bedst mulige beslutninger til gavn for hele samfundet og uden hensyn til eller varetagelse af særinteresser, herunder økonomiske, hos virksomheder eller andre stakeholdere. Indflydelse på beslutningsprocesser kan forekomme i mange former. Det er derfor vigtigt, også i et samfund som det danske, til stadighed at sikre viden om og holde fokus på indflydelse på beslutningsprocesser.”

Anders Kjærulff
Medlem af priskomiteen

Repræsentant for Borgerretsfonden

I udlandet har whistlebloweren Chelsea Manning betalt en høj pris for løfte sløret for hvad der foregik i det amerikanske militær under krigen i Irak og Afghanistan – herhjemme tog en modig ansat fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) en stor chance, og gik til tilsynet med efterretningstjenesterne (TET) med oplysninger vi stadig mangler at se de politiske konsekvenser af. I det tekno-politiske system vi lever i, et system, der lukker sig mere og mere om sig selv, er det afgørende for demokratiet, at mennesker tør træde ud af rækken og fortælle sandheden – også når det ville være mest praktisk at lade være

Scroll to Top
Transparency International Danmark