Corruption Perceptions Index

Den 31. januar offentliggjorde vi Corruption Perceptions Indeks. Indekset er den årlige måling af opfattelsen af korruption i 180 lande verden over. Hvert land får tildelt en score fra 0 til 100, hvor 0 er opfattelsen af meget korruption og 100 er opfattelsen af et meget lavt niveau af korruption.

 

I år har Danmark førstepladsen på indekset med 90 point – en forbedring på to fra 2021. Stigningen skyldes især, at vi har forbedret os på oplevelsen af bestikkelse i forbindelse med import/eksporttilladelser, offentlige ydelser, skat, offentlige kontrakter og kontakt med domstolene: Alle steder hvor kontakt med det offentlige er en forudsætning for at kunne få hverdagen til at fungere som virksomhed.

.

En høj CPI score til Danmark, betyder dog ikke, at korruption ikke eksisterer herhjemme. Indekset bruger spørgeskemadata fra investorer, forretningsfolk, markedsanalytikere og lignende, til at måle den private sektors opfattede niveau af korruption i den offentlige sektor. Emner som privat sektor korruption, hvidvask, korrupt adfærd i udlandet m.fl. indgår ikke i indekset; alle emner, der har vist sig særligt relevante i en dansk kontekst.

.

Danmarks stabile placering i indekset udgør samtidigt en risiko for, at Danmark bliver et attraktivt sted i den internationale illegale økonomi. Penge, der kommer fra Danmark eller en dansk bank, vækker ikke den samme opmærksomhed, som hvis de kommer fra lande med en helt anderledes placering på korruptionsindekset.

.

På trods af et øget internationalt fokus på korruption, er den gennemsnitlige score 43 ud af 100 point for 11. år i træk.  De fleste lande har kun opnået marginal fremgang i kampen mod korruption, og mere end to tredjedele af verdens lande scorede under 50 point. Korruption er tæt forbundet med mange andre problematikker som klimakrise og sikkerhedspolitik: Åets fokus for CPI’en er korruption, konflikt og sikkerhed. Korruption har bidraget til sikkerhedsproblematikkerne i mange år: mistilliden til regeringer forstærkes af korruption, og skaber sikkerhedstrusler der er svære at kontrollere. Omvendt skaber konflikter mulighed for korruption. En ond spiral, der er svær at bryde, der understreger hvor vigtigt det er at placere emnet højt på den politiske dagsorden, og se emnet i sammenhæng med andre problematikker. Den russiske invasion af Ukraine har afsløret hvor medskyldige lande med et højt CPI er, i at skabe korruption i andre lande. Ukraine har i 2022 blot 33 point, men er et af de få lande der over en årrække har forbedret sig signifikant – med otte point siden 2013.

.

Læs hele rapporten på hjemmesiden.

Vil du dykke yderligere ned i ændringerne fra 2021 til 2022, har vi udarbejdet et notat herom.

I samarbejde med Dansk Industri har vi udarbejdet en pressemeddelelse om CPI 2022.

Scroll to Top
Transparency International Danmark