Korruptionsstudier

Corruption Perceptions Index (CPI)

Transparency International udgiver hvert år det internationalt anerkendte Corruption Perceptions Index. CPI er et indeks over niveauet af opfattet korruption i de enkelte lande og bruges bredt i forskningsverdenen, til studier af korruption. Indekset er skaleret fra 0-100, hvor 0 indikere højest niveau af korruption mens 100 indikere lavest niveau af korruption. Indekset bygger på en lang række surveys af erhvervsfolks og eksperters vurdering af niveauet af korruption i et givet land. Det er derfor vigtigt i tolkningen af CPI, at være opmærksom på, at CPI måler opfattet korruption og ikke faktisk korruption. Årsagen til dette er, at korruption er utroligt svært at måle fordi, at korrupte mennesker gør det i det skjulte. CPI er i dag så kendt, at den årlige opdatering af indekset i enkelte tilfælde har vist sig at have haft indenrigspolitiske konsekvenser for lande, som er faldet længere ned på listen. Eftersom der hvert år kommer nye lande på listen giver det ikke mening at sammenligne den relative placering på listen, kun det antal point det enkelte land får. Danmark har tidligere haft en CPI score på over 90 point, men faldt for første gang i 2019 til 87 point. Nyeste CPI kan tilgås her.

Bribe Payers Index (BPI)

Bribe Payers Index udgives af Transparency International og rangere verdens 28 største økonomier, efter den opfattede sandsynlighed for, at virksomheder fra disse lande betaler bestikkelse undenlands. Udover at liste firmaer fra forskellige lande i forhold til korruption, giver indekset også en idé om, i hvilke sektorer korruption er mest udbredt. Seneste tilgængelige mål udkom i 2011. Nyeste BPI kan tilgås her.

Global Corruption Report (GCR)

Et andet af Transparency Internationals flagskibe, er Global Corruption Report. GCR er en rapport om et bestemt emne inden for korruption, og har tidligere omhandlet klima, uddanelse, domstolene og den private sektor, mens den nyeste er et studie af sportens verden. Raporten indeholder banebrydende kvantitativ og kvalitativ forskning til forståelsen af sektorsepcifikke dynamikker der påvirker korruption. Fokus er på at give læseren mere praktisk viden og løsningsidéer til forbedringen af regeringsførelse. Nyeste GCR kan findes her.

National Integrity Systems Country Studies (NIS)

National Integrity Studies er en undersøgelse der udgives af Transparency International for de enkelte lande. NIS undersøger det nationale integritetssystem, som er summen af de institutioner, der arbejder for at styrke ærlighed og god regeringsførelse blandt statsansatte og private firmaer. Rapporterne undersøger, i hvilken grad disse institutioner fungerer efter hensigten, og om landets har en god strategi for kampen mod korruption. Der findes i dag NIS-studier for 64 lande, hovedsageligt ulande og lande fra den tidligere østblok. Der findes dog endnu ikke et NIS-studie for Danmark.

Global Corruption Barometer (GCB) 

Global Corruption Barometer er en surveyundersøgelse af borgernes egne oplevelser med korruption i hverdagen. Her bliver der bl.a. spurgt ind til om borgerne selv har skulle betale bestikkelse for offentlig service og hvilken offentlig institution de mener korruptionen er mest udbredt. Du kan læse den seneste rapport her.

 

Scroll to Top
Transparency International Danmark