Korruptionsstudier

Corruption Perception Index (TI)

Transparency Internationals Corruption Perception Index (CPI), som udgives hvert år, er det internationalt mest kendte indeks for korruption. 10 betyder meget lidt korrupt og 0 ekstremt korrupt. Indekset bygger på en lang række surveys af erhvervsfolks og eksperters opfattelse af korruption i et givet land. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at CPI giver et fingerpeg om, hvor korrupt et land opfattes, snarere end hvor megen korruption der faktisk findes i landet. CPI er i dag så kendt, at den årlige opdatering af indekset i enkelte tilfælde har vist sig at have haft indenrigspolitiske konsekvenser for lande, som er faldet længere ned på listen. Eftersom der hvert år kommer nye lande på listen giver det ikke mening at sammenligne den relative placering på listen, kun det antal point det enkelte land får. Danmark fremstår på samtlige CPIs som et af de mindst korrupte lande i verden.

Bribe Payers Index (TI)

Bribe Payers Index opdateres hvert andet år af Transparency International og viser, i hvor høj grad firmaer fra 21 store eksportlande opfattes at bruge bestikkelse, når de gør forretninger udenlands. Udover at liste firmaer fra forskellige lande i forhold til korruption, giver indekset også en idé om, i hvilke sektorer korruption er mest udbredt.

Global Corruption Report (TI)

Global Corruption Report udgives hvert år af Transparency International. Rapporten har hvert år en række konkrete temaer, som en række førende eksperter på området beskriver. Global Corruption Report er således en vigtig udgivelse om emnet korruption inden for det akademiske område. Derudover gennemgår rapporten den seneste udvikling i en lang række lande i forhold til korruption, samt nye udviklinger i målingen af korruption. Rapporterne er frit tilgængelige på internettet.

National Integrity Systems Country Studies (TI)

National Integrity Studies (NIS) udgives af Transparency International for enkelte lande. NIS undersøger det nationale integritetssystem, som er summen af de institutioner, der arbejder for at styrke ærlighed og god regeringsførelse blandt statsansatte og private firmaer. Rapporterne undersøger, i hvilken grad disse institutioner fungerer efter hensigten, og om landets har en god strategi for kampen mod korruption. Der findes i dag NIS-studier for 64 lande, hovedsageligt ulande og lande fra den tidligere østblok. Der findes dog endnu ikke et NIS-studie for Danmark.

Diagnosticeringsværktøjer (Verdensbanken)

Verdensbankens diagnosticeringsværktøjer er seks statistiske mål for god regeringsførelse i næsten 200 lande. Dette inkluderer et mål for kontrol med korruption, samt ytringsfrihed, politisk stabilitet, statsapparatets effektivitet, kvaliteten af den statslige regulering og retssamfund. Indekserne bliver opdateret hvert andet år og alle data er frit tilgængelige på internettet.