Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen udstikker organisationens politiske retningslinjer og fastlægger aktivitetsområder for det kommende år. Du kan læse mere om vores vedtægter her.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 23. april 2020 og består af:

Jesper Olsen
formand 2020-2022 
Cand.jur, selvstændig og ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
jolsen@transparency.dk

Karinna Bardenfleth
næstformand 2020-2022
Compliance Professional, Vestas Wind Systems A/S
kbardenfleth@transparency.dk

Christian Ougaard
bestyrelsesmedlem 2016-2022
Forvaltningskonsulent, Ankestyrelsen cougaard@transparency.dk


Marina Buch Kristensen
bestyrelsesmedlem 2013-2021
Partner, Nordic Consulting Group
mbkristensen@transparency.dk

 

Terkel Riis-Jørgensen
bestyrelsesmedlem 2018-2022
Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
triisjorgensen@transparency.dk

Birgitte Bang Nielsen
bestyrelsesmedlem 2019-2021
Sustainability Director, Investment Fund for Developing Countries – IFU
bbn@transparency.dk

 

 

Marie-Louise Seidler Nesheim
bestyrelsesmedlem 2019-2021
Compliance Officer, KMD
mlsnesheim@transparency.dk

 

 

 

Charlotte Willer
kasserer 2020-2022
Dagrofa, Governance, Risk & Compliance funktion
cwiller@transparency.dk

Frederik Carl Windfeld
bestyrelsesmedlem 2020-2022
stud.scient.pol, KU. Instruktor på Institut for Statskundskab og forskningsassistent ved hhv. Institut for Statskundskab og Institut for Psykologi
fwindfeld@transparency.dk

Jasmin Frentzel Sørensen
suppleant 2020-2022
læser BA i Global Humanities, RUC og studentermedhjælper i Udenrigsministeriet
jfrentzel@transparency.dk

 
Code of Conduct

TI Danmark arbejder udfra et etisk kodeks, som udstikker retningslinjerne for hvad vi kan og ikke kan som medlemmer af bestyrelsen. Det etiske kodeks kan læses her.

I henhold til C.o.C. skal eventuelle konflikter drøftes i TI-DK’s Etik Komité.  Denne er udpeget af og fra bestyrelsen og består for nuværende af:

    • Christian Ougaard
    • Terkel Riis-Jørgensen
    • Marina Buch Kristensen

Hvert bestyrelsesmedlem og medarbejder i sekretariatet skal udfylde og underskrive vores Code of Conduct og medgive oplysninger om egeninteresser. Disse underskriftsider er vist nedenfor:


Revision

Transparency International Danmarks regnskaber er under revision af revisionsfirmaet Beierholm Revision

Scroll til toppen