Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen udstikker organisationens politiske retningslinjer og fastlægger aktivitetsområder for det kommende år. Du kan læse mere om vores vedtægter her.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 19. marts 2019 og består af:


Karinna Bardenfleth
kasserer 2018-2020
Compliance Professional, Vestas Wind Systems A/S
kbardenfleth@transparency.dk

 

Birgitte Bang Nielsen
bestyrelsesmedlem 2019-2021
Sustainability Director, Investment Fund for Developing Countries – IFU
bbn@transparency.dk

 

 

Marie-Louise Seidler Nesheim
bestyrelsesmedlem 2019-2021
Compliance Officer, KMD
mlsnesheim@transparency.dk

 
Code of Conduct

TI Danmark arbejder udfra et etisk kodeks, som udstikker retningslinjerne for hvad vi kan og ikke kan som medlemmer af bestyrelsen. Det etiske kodeks kan læses her.

I henhold til C.o.C. skal eventuelle konflikter drøftes i TI-DK’s Etik Komité.  Denne er udpeget af og fra bestyrelsen og består for nuværende af:

    • Christian Ougaard
    • Karinna Bardenfleth
    • Terkel Riis-Jørgensen

Hvert bestyrelsesmedlem og medarbejder i sekretariatet skal udfylde og underskrive vores Code of Conduct og medgive oplysninger om egeninteresser. Disse underskriftsider er vist nedenfor:


Revision

Transparency International Danmarks regnskaber er under revision af revisionsfirmaet Beierholm Revision.