Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen udstikker organisationens politiske retningslinjer og fastlægger aktivitetsområder for det kommende år. Du kan læse mere om vores vedtægter her.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 24. marts 2022 og består af:

Jesper Olsen
Formand/chair 2020-2024 (mandatperiode)
Cand.jur, selvstændig og ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
Cand.jur, selvstændig og ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
jolsen@transparency.dk 

Telefon: +45 20148943

 

Karinna Bardenfleth
Næstformand/vice chairman 2020-2024 
Compliance Professional, Vestas Wind Systems A/S
kbardenfleth@transparency.dk

Christian Ougaard
Bestyrelsesmedlem 2016-2024
Forvaltningskonsulent, Ankestyrelsen
cougaard@transparency.dk

Natascha Linn Felix 
Bestyrelsesmedlem 2022-2024
SVP, People & Compliance, Burmeister & Wain Scandinavian Contractors
nfelix@transparency.dk

Birgitte Bang Nielsen
Bestyrelsesmedlem 2019-2024
Sustainability Director, Investment Fund for Developing Countries – IFU
bbn@transparency.dk

Frederik Carl Windfeld
Bestyrelsesmedlem 2020-2024
Ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze
fwindfeld@transparency.dk

 

Emma Siemens Lorenzen
Bestyrelsesmedlem 2022-2025
Public Diplomacy Officer, The Permanent Mission of Denmark to the United Nations, New York
elorenzen@transparency.dk

Palle Johannesson
Bestyrelsesmedlem 2023-2025
Management Konsulent, A-2 A/S
pjohannesson@transparency.dk

Lars Wriedt
Bestyrelsesmedlem 2021-2025
Retired
lwriedt@transparency.dk

Morten Vikær Wibe
Bestyrelsessuppleant 2023-2024
Konsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
mvikaer@transparency.dk

Charlotte Willer
Bestyrelsessuppleant
Kasserer, 2020-2022
Governance, Risk & Compliance funktion

cwiller@transparency.dk

Kristian Jepsen 
Bestyrelsessuppleant 2022-2024
Head of Legal Denmark DHL
kjepsen@transparency.dk

Note: Bestyrelsen har på generalforsamlingen d. 30. marts 2023 fået tilladelse til at udpege tre bestyrelsessuppleanter.

 
Code of Conduct

TI Danmark arbejder udfra et etisk kodeks, som udstikker retningslinjerne for hvad vi kan og ikke kan som medlemmer af bestyrelsen. Det etiske kodeks ligger tilgængeligt her. 

I henhold til C.o.C. skal eventuelle konflikter drøftes i TI-DK’s Etik Komité.  Denne er udpeget af og fra bestyrelsen og består for nuværende af:

    • Birgitte Bang Nielsen
    • Christian Ougaard
    • Fredrik Carl Windfeld

Henvendelse til den etiske komité kan ske på denne mail: etik@transparency.dk

Hvert bestyrelsesmedlem og medarbejder i sekretariatet skal udfylde og underskrive vores Code of Conduct og medgive oplysninger om egeninteresser. Disse underskriftsider er vist nedenfor:

Revision

Transparency International Danmarks regnskaber er under revision af revisionsfirmaet Beierholm Revision.

Scroll to Top