Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen udstikker organisationens politiske retningslinjer og fastlægger aktivitetsområder for det kommende år. Du kan læse mere om vores vedtægter her.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 24. marts 2022 og består af:

Jesper Olsen
formand/chair 2020-2024 (mandatperiode)

Cand.jur, selvstændig og ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 

jolsen@transparency.dk 

Telefon: +45 20148943


Karinna Bardenfleth
næstformand/vice chairman 2020-2024 
Compliance Professional, Vestas Wind Systems A/S
kbardenfleth@transparency.dk

Christian Ougaard
bestyrelsesmedlem 2016-2024
Forvaltningskonsulent, Ankestyrelsen
cougaard@transparency.dk

Natascha Linn Felix 
bestyrelsesmedlem 2022-2024
SVP, People & Compliance, Burmeister & Wain Scandinavian Contractors
nfelix@transparency.dk

Birgitte Bang Nielsen
bestyrelsesmedlem 2019-2023
Sustainability Director, Investment Fund for Developing Countries – IFU
bbn@transparency.dk

Charlotte Willer
kasserer 2020-2022
Governance, Risk & Compliance funktion
cwiller@transparency.dk

Frederik Carl Windfeld
bestyrelsesmedlem 2020-2024
ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze
fwindfeld@transparency.dk

Lars Wriedt
bestyrelsesmedlem 2021-2023
Retired
lwriedt@transparency.dkKristian Jepsen 
Bestyrelsessuppleant 2022-2023
Head of Legal Denmark DHL
kjepsen@transparency.dk

Mohammad Hamza 
Bestyrelses suppleant 2022-2023
mhamza@transparency.dk

Emma Siemens Lorenzen
Bestyrelsesmedlem 2022-2023

Stud.scient.pol, University of Copenhagen
elorenzen@transparency.dk

 
Code of Conduct

TI Danmark arbejder udfra et etisk kodeks, som udstikker retningslinjerne for hvad vi kan og ikke kan som medlemmer af bestyrelsen. Det etiske kodeks ligger tilgængeligt her. 

I henhold til C.o.C. skal eventuelle konflikter drøftes i TI-DK’s Etik Komité.  Denne er udpeget af og fra bestyrelsen og består for nuværende af:

    • Birgitte Bang Nielsen
    • Christian Ougaard
    • Fredrik Carl Windfeld

Henvendelse til den etiske komité kan ske på denne mail: etik@transparency.dk

Hvert bestyrelsesmedlem og medarbejder i sekretariatet skal udfylde og underskrive vores Code of Conduct og medgive oplysninger om egeninteresser. Disse underskriftsider er vist nedenfor:

Revision

Transparency International Danmarks regnskaber er under revision af revisionsfirmaet Beierholm Revision

Scroll to Top