Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen udstikker organisationens politiske retningslinjer og fastlægger aktivitetsområder for det kommende år.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 19. marts 2019 og består af: 

 • Hans Krause Hansen, suppleant 2017-2020
  Professor, Department of Intercultural Communication and Management, CBS
  hkh.ikl@cbs.dk
 • Christine Jøker Lohmann, suppleant 2018-2020
  Group Compliance Manager, Rambøll
  cjlohmann@transparency.dk
 • Charlotte Willer, suppleant 2019-2021
  Dagrofa, Governance, Risk & Compliance funktion
  cwiller@transparency.dk

Code of Conduct

TI Danmark arbejder udfra et etisk kodeks, som udstikker retningslinjerne for hvad vi kan og ikke kan som medlemmer af bestyrelsen. Det etiske kodeks kan læses her.

I henhold til C.o.C. skal eventuelle konflikter drøftes i TI-DK’s Etik Komité.  Denne er udpeget af og fra bestyrelsen og består for nuværende af:

 • Christian Ougaard
 • Karinna Bardenfleth
 • Terkel Riis-Jørgensen

Hvert bestyrelsesmedlem og medarbejder i sekretariatet skal udfylde og underskrive vores Code of Conduct og medgive oplysninger om egeninteresser. Disse underskriftsider er vist nedenfor:

Revision

Transparency International Danmarks regnskaber er under revision af revisionsfirmaet Beierholm