Globalt fokus – lokal viden

Transparency International Danmark (TI-DK) er et såkaldt “nationalt chapter” og dermed en del af det globale TI netværk som har hovedkontor og sekretariat i Berlin (TI-S). Den samlede organisation kaldes TI.

TI har nationale chapters i over 100 medlemslande og disse kæmper sammen for at bekæmpe korruption og øge gennemsigtighed. TI arbejder bredt med inddragelse af både den offentlige og private sektor samt lokal- og civil samfund for at sikre størst effekt i arbejdet for større gennemsigtighed.

TI blev stiftet i 1993 og var den første organisation, som italesatte begrebet “korruption”, et begreb der tidligere havde været tabuiseret. TI har blandt andet medvirket til oprettelsen af anti-korruptionsinitiativer som OECD´s Anti-bestikkelse konvention, FN´s konvention mod korruption og FN Global Compact.

Hvert nationalt chapter arbejder på at bekæmpe korruption lokalt med støtte fra det internationale netværk. Hvert chapter arbejder med individuelle strategier skræddersyet til at håndtere korruption i den specifikke kontekst. Arbejdet inkluderer blandt andet juridisk rådgivning og fortalervirksomhed der kan rådgive regeringer om anti-korruptionslovgivning.

Korruption standser ikke ved nationale grænser og de enkelte medlemslande spiller derfor en stor rolle i det kollektive arbejde for at realisere vores regionale og globale mål, som f.eks. Strategy 2015. Medlemslandende er derudover drivkraften i TI´s analyser og undersøgelser der ofte foregår på tværs af landene.

TI er partipolitisk uafhængige og definerer projekter og aktiviteter uden indflydelse fra donorer.

Akkreditering af nationale chapters

Akkrediteringsprocessen i TI sikrer høj kvalitet og integritet i organisationen. I denne proces skal den lokale enhed leve op til en række krav inden akkrediteringen godkendes. Akkrediteringen af et chapter skal fornys hvert tredje år for at sikre at man fortsat følger værdierne og principperne i organisationen.

Medlemslande er akkrediteret i forhold til et sæt objektive standarder i tre stadier: Fra national kontakt, til nationalt medlemsland under formation for til slut at blive optaget som fuldt akkrediteret medlem. Læs mere om akkrediteringsprocessen her.

Det internationale sekretariat

TI´s internationale sekretariat er placeret i Berlin hvorfra de internationale aktiviteter styres, og hvor medlemslandende kan finde sparing og hjælp. Sekretariatet koordinerer vidensdeling mellem de forskellige medlemslande, udfører fortalervirksomhed samt organisationsopbygning.

Sekretariatet er derudover ansvarlig for udvikling af adskillige analyser og forskningsprojekter med fokus på korruption og gennemsigtighed. Sekretariatet fungerer derfor også som en vidensbase der tilbyder et indblik i dynamikkerne bag korruption og nye måder at håndtere det på.