Coronakrisen

Coronakrisen har vist, at forvaltningen af Danmark måske ikke er så åben, som vi går og tror. Det er ofte under kriser, at man lærer sig selv at kende. Efter krisen er overe må vi lære af de fejltrin der skete og komme styrkede ud på den anden side. Da Danmark lukkede ned, lukkede regeringen sig om sig selv – hvem der besluttede hvad, og ikke mindst hvorfor, kom ikke frem på statsministerens mange pressemøder. Åbenhed er afgørende for, at vi kan have tillid til de restriktioner og begrænsninger af vores frihed, som en krise medfører. 

Et flertal i Folketinget skrev et åbenhedsmanifest, men der er stadigvæk ikke fuld åbenhed om beslutningsprocesserne omkring nedlukningen af Danmark. Og meget af det vi ved, har vi fået i brudstykker gennem medierne.

Samtidig har vi set en stadig større politisk detailstyring, og når landet ikke styres ved generelle regler og love, gør man sig sårbar overfor lobbyisme. Det gælder eksempelvis, når valget om genåbninger af flere omgange handlede om politiske interesser snarer end viden fra eksperter. Tilsvarende lukkede vi ned for de mekanismer, der normalt beskytter os mod korruption.

Tilliden fortjener ikke at blive ofret. Coronakrisens forvaltning må ikke blive en ny normal. Vi skal i stedet bruge anledningen til at skabe et mere åbent samfund fremadrettet.

 

loop
Scroll to Top
Transparency International Danmark